Günlük Görünür Hareket Nedir?

Günlük Görünür Hareket Nedir?

Gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptıkları hareketin günlük görünür hareket olduğu­nu, bu hareketin yeryüzündeki gözlemci tarafından nasıl algılandığını kitabınızın 75 ve 76. sayfalarında yer alan konu işlenişinde öğrenmiştiniz. Bu bölümde gök cisimlerinin günlük görünür hareketinin sonuç­larını inceleyeceğiz.

Yandaki şekilde enlem açısı (ϕ) 50˚ olan bir yerde­ki gözlemci için 1, 2 ve 3 numaralı yıldızların günlük çemberleri verilmiştir.

Gözlemci için 1 numaralı yıldızın günlük çemberi daima çevrenin üzerinde kalır. Bu nedenle gözlemci bu yıldızı bütün gece gözlemleyebilir.

Şekli incelediğinizde 2 numaralı yıldızın günlük çemberinin bir kısmının çevrenin üstünde, bir kısmının çevrenin altında olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bu nedenle 2 numaralı yıldızın çevrenin üstünde kaldığı süre içerisinde gözlenebileceğini, çevrenin altında kal­dığı sürede ise gözlemlenemeyeceğini söyleyebilirsi­niz.

Günlük Görünür Hareket Nedir? 1

Enlem açısı

3 numaralı yıldızın günlük çemberi ise tamamen çevrenin altında kalmaktadır. Bu nedenle gözlem­ci 3 numaralı yıldızı hiçbir zaman gözlemleyemez.

δ bir yıldız için dik açıklık olmak üzere,

| δ | < 90 – | ϕ | koşulu bir yıldız için genel doğma-batma koşuludur.

Bu koşul kuzey ve güney enlemleri için ayrı ayrı incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşır:

  1. Kuzey Enlemleri

Bu enlemlerde ϕ açısının alacağı değer 0˚ ile 90˚ arasında değişir (0˚ < ϕ < 90˚). Kuzey enlemlerinde;

δ ≤ – (90 – ϕ) koşulunu sağlayan yıldızlar doğmayan,

δ ≥ (90 – ϕ) koşulunu sağlayanlar ise batmayan yıldızlardır.

  1. Güney Enlemleri

Bu enlemlerde ϕ açısının alacağı değer 0˚ ile 90˚ arasında değişir (-90˚ < ϕ < 0˚). Güney enlemlerinde;

δ ≤ – (90 + ϕ) koşulunu sağlayan yıldızlar batmayan,

δ ≥ (90 + ϕ) koşulunu sağlayanlar ise doğmayan yıldızlardır.

Aşağıdaki şekilde 45˚ kuzey enlemine ait sonuçlar gösterilmiştir. Siz de şekli inceleyerek bulunduğunuz yerin enlemine ve doğma- batma koşuluna göre δ de­ğerini belirleyiniz.

Günlük Görünür Hareket Nedir? 2

45˚ kuzey enlemine ait sonuçlar

45˚ kuzey enlemine ait sonuçlar***