Girişimcilikteki Gelişmeler

Girişimcilikteki Gelişmeler

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: dilimiz

Girişimciliğin tarihi, insanlık tarihi ile başlamıştır. İlk Çağ’da insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılamak için girişimde bulunurken daha sonraki dönemlerde diğer insanların ve toplumun ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmişlerdir. Yeni icatların da ortaya çıkmasından sonra sanayi toplumuna geçilmiştir.

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş çok hızlı olmuştur. Teknolojik ilerlemelerin değişme hızı ile küreselleşmenin yarattığı yeni rekabet koşulları girişimcilerin sorumluluklarını artırmaktadır. Değişime ivme kazandıran temel faktörlerden biri teknolojidir. Teknolojik değişimdeki bu hız, ürünlerin yaşam sürelerini kısaltırken talepteki değişimlerin de buna uygun olarak daha çabuk değişmesi sonucunu doğurmuştur. Bu durum, yatırım anlayışını değiştirmiştir. Artık yatırımlar sadece ulusal değil uluslararası bir boyuta ulaşmıştır. Küreselleşme ile birlikte düşük maliyet, yüksek kalite ve uygun nitelik sağlandığında dünyanın neresinde olursa olsun üretilen mal ve hizmeti istenilen yerde satabilme imkânı ortaya çıkmıştır. Bununla beraber talebin doğduğu yerde üretim yapabilme ve sermayenin hareketliliği ortaya çıkmıştır. Küreselleşen dünyadaki bu gelişmeler işletmelerin yapısını da değiştirmiş, girişimcinin ve girişimciliğin önemini artırmıştır. Bu nedenle 21. yüzyıl girişimcilik yüzyılı olmuştur. Kurumların zorlayıcı problemlerini çözmek ve kurumu ileriye taşımak için artık sadece liderlerin değil her çalışanın girişimci özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Uzman kişiler yetkilendirilmeli, sorumluluk alabilmeli, çözümler üretebilmeli, kurum içinde girişimci olmalı ve yeni projelerin öncüsü olabilmelidir.

Girişimcilikteki gelişmeler, yazılım mühendisliği ve yapay zekâyla daha da hız kazanmıştır.

Kaynak