Girişimcilikle ilgili temel kavramlar

Girişimcilikle ilgili temel kavramlar

Girişimcilikle ilgili temel kavramlar bir bütün olarak ele alınır ise bu, girişimciliğin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu kavramlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Girişimcilikle ilgili temel kavramlar

Yaratıcılık

Olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi diğer bireylerden farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir.

İcat

Yaratıcılık sürecinin bir sonucu olarak yeni bir nesne ya da fikrin ortaya çıkmasıdır. Hayal gücü kullanılarak yaratıcı ve üretici fikirler geliştirmektir. İcat, keşiften farklıdır. Keşifte önceden var olan herhangi bir şeyi bulma söz konusu iken icatta insan becerisini ve kabiliyetini genişleten daha önce olmayan yeni araçlar, teknikler, ürünler veya hizmetlerin ortaya çıkarılması söz konusudur.

Yenilik

Bilimsel araştırmadan icada, geliştirmeye ve ticarileştirmeye kadar yeni bir ürün veya üretim süreci yaratmaktaki tüm faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Yaratıcılığın toplumsal yaşama aktarılmasıdır. Yaşam ile yeni bir ilişkinin meydana getirilmesidir.

İnovasyon (Yenileşme)

Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hâle getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar.

İnovasyon ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmiş ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşur ya da adım adım yapılan bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkar.

İnovasyon icat değildir. İcatların sonuçlarından yararlanarak ekonomik getirisi olan, henüz yapılmamış, bilinmeyen yeni bir şey yapmaktır.

İnovasyon en basit tanımıyla farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirilir.

Örneğin, domates yüz yıllardır üretilir bu topraklarda. Ancak tek fide de çok daha fazla ürün veren ve hastalıklara karşı dayanıklı tohumlar geliştirmek inovasyondur.

Lider

İşletme amaçlarına ulaşmak için faaliyetlere yön veren ve diğer insanları etkileyen kişidir. Daha geniş bir tanımla lider; bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayan kişidir.

Yönetici

Lider tarafından geliştirilen, hayal gücü ile vizyona dayanan, yönlendirmeye uygun olarak planlar yapan, bu planları usullere uygun olarak uygulayan ve öngörülen hedeflere ulaştıran kişidir.

Aynı zamanda yönetici, yöneticilik işini kendisine meslek edinen kişidir. Yöneticinin de liderlik yeteneğine sahip olması gerekir. Bu yeteneğe sahip olana kişi hem lider hem de yönetici olabilir.

Fırsat

Girişimcilerin yenilikçi ve yaratıcı olabilmeleri için pazar risklerini ortaya çıkarabilmeleri, kaynakları bulabilmeleri, bilinçli ve disiplinli bir çaba göstermeleridir. Fırsatları iyi değerlendirmek önemlidir.

Yakalanan fırsatlar gelecekte de geçerli olmalıdır.Rahat ve kaliteli uyku uyuyamayan bebeğin annesinin, diğer annelerden de aynı şikayetleri duyunca rahat uyku ürünleri üretmeye başlaması gibi.

Risk

Kontrol edilemeyen faktörlerin, olumsuz sonuçlar doğurması olasılığıdır. Her girişimci başarılı olacak diye bir şey yoktur. Girişimci başarısız da olabilir. Girişimcinin bütün özelliklerine sahip olabilir, çok iyi araştırma yapmış olabilir. Fakat her zaman bir risk vardır. Girişimci bunu göze alarak işe başlar.