Girişimcilik türleri nelerdir?

Girişimcilik türleri nelerdir?

Kasım 22, 2019 0 Yazar: dilimiz

Girişimcilik çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Okulda, iş yerinde, evde, toplumda, çeşitli sanat alanlarında, askerî alanda, kamu sektöründe ve sanal ortamda girişimcilikten söz edilebilir. Girişimci özelliklere sahip bireyler her yerde ve her zaman ön plâna çıkarak girişimci bir kimlik kazanabilirler.

Ülkemizin her alanda girişimciye ihtiyacı vardır. Yeni girişim faaliyetleriyle ortaya çıkan ticarî sektörler; istihdam oluşturulmasını, milli gelirin artmasını, sosyal gelişmeyi, kalkınmayı ve ülkemizin uluslararası piyasalarda tanınmasını sağlayan en önemli etkendir. Ticarî girişimcilik olarak bilinen bu faaliyetler diğer girişimcilik alanlarını da fazlaca etkiler. Girişimcilik türlerini geniş başlıklar halimde inceleyelim.

Girişimcilik

İç Girişimcilik

Büyük işletmeler içinde bir fikri, risk alarak ve yenilik yolu ile kârlı nihaî ürüne dönüştürme sorumluluğu alma işidir. İç girişimcilik, işletme ve örgüt içinde yapılan her türlü girişimcilik faaliyetleridir. Firmanın kendi içinde yeni pazarlar bulması, yeni teknolojiler kullanması, otomasyona geçmesi vb. durumlar iç girişimcilik sayılır.

İç girişimcilik var olan işin hayatta kalmasını sağlayacak en önemli faktördür. Gelişen teknolojilere, piyasada görülen açıklara yönelerek ürün veya hizmet geliştirip değiştirilebilir ve işletme bu sayede yenilenebilir.

Örneğin yıllardır kahve üretip satan bir firmanın kafe açması ya da mağazalarda giyim eşyaları satan bir firmanın teknolojik gelişmeler ve müşterinin evinden alış-veriş yapmak istemesi nedeniyle internet mağazacılığına da yönelmesi gibi durumlar konuya örnek verilebilir.

Ticari Girişimcilik

Üretim faktörlerinin bir araya getirilip kâr amacıyla mal veya hizmet üretmesine ticari girişimcilik denir. Ticari girişimcilik, özel sektör girişimciliği olarak da adlandırılabilir. Ticari girişimcilikte amaç kâr elde etmektir. Ticaret adına yapılan her şey bir ticari girişimciliktir. Örneğin; kafe açmak, bebek eşyaları satan mağaza açmak veya bisikletin yoğun kullanıldığı ülkelerde oluşan büyük kazalara karşı görünmez kask üretmek.

Kadın girişimciliği

Kadınlar, ekonomik hayattaki rollerinin artmasıyla kalkınmada etkili olmaya başlamışlardır. Kadın girişimciliğine şunlar örnek olarak verilebilir:

  • Evinin dışında kendi adına iş yeri olan,
  • Bu iş yerinde tek başına veya personeli ile çalışan ve iş sahibi sıfatı ile ortaklıklar kuran,
  • Herhangi bir ürün veya hizmetin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yöneten,
  • Dağıtım, pazarlama ve satış gerçekleştiren,
  • İş ile ilgili konularda ilişki kurulması gereken kişi veya kuruluşlarla kendi adına ilişki kuran,
  • İş yerinin örgütlenmesi, yönetilmesi, işlerin planlanması vb. konularda karar veren,
  • Elde ettiği kazancın yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olanlara kadın girişimciler denebilir.

Kadın girişimciliği günümüzde çok fazla önemsenip desteklenmektedir. Sivil toplum kuruluşları, odalar, özel sektörler fazlaca destekleyip teşvik etmektedir (KAGİDER, KOSGEB, GARANTİ BANKASI KADIN GİRİŞİMCİYİ DESTEKLEME ÖDÜLLERİ).

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik, toplumların alışılagelmiş davranışlarını değiştirerek sosyal dönüşümler sağlar. Sosyal girişimciler toplumun sorunlarını bilip çözüm yolları arayan kişilerdir. Sosyal girişimciliğe güzel örneklerden biri OTSİMO’dur. OTSİMO, otizmli çocukların ailelerini eğitip otizmli çocukların eğitim süreçlerinin evde de devam etmesini hedefleyen tablet üzerinden yürütülen bir programdır.

Kamu Girişimciliği

Kamu sektöründe çeşitli düzeylerde görev yapan kurumlar da girişimcilik faaliyetleri yürütülür. Yeni bir süreç geliştirme, yeni hizmet alanları geliştirme, uygulamalarda kolaylık sağlama gibi alanlarda girişimcilik yapabilir. Kamu girişimciliğine kamu bankalarının yatırım ortaklığı çalışmalarına örnek verebiliriz.

Sanal Girişimcilik

Teknolojik gelişmeler sanal ortamda yeni girişimcilik alanları ortaya çıkarmıştır. E-ticaret yoluyla sanal alışveriş merkezlerinden veya mağazalarından mal veya hizmet alınabilir. Sanal girişimcilik günümüzde çok yaygın kullanılmakta ve gittikçe gelişmektedir. Yemek isteyen ve yemek hizmeti verenleri buluşturan siteler gibi.


Girişimcilik Türleri Hakkında Kısa Bilgiler

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik en kısa ifade ile riske girerek kar elde etmek için atılım yapmanın tanımıdır.

Girişimci Nasıl Olunur?

Girişimcilik çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Okulda, iş yerinde, evde, toplumda, çeşitli sanat alanlarında, askerî alanda, kamu sektöründe ve sanal ortamda girişimcilikten söz edilebilir. Girişimci özelliklere sahip bireyler her yerde ve her zaman ön plâna çıkarak girişimci bir kimlik kazanabilirler.

Girişimcilik Türleri Nelerdir? Kısaca

Girişimcilik türleri kısaca; İç Girişimcilik, Ticari Girişimcilik, Kadın girişimciliği, Sosyal Girişimcilik, Kamu Girişimciliği, Sanal Girişimcilik şeklindedir.

Girişimcilik Türleri neden Önemlidir?

Girişimcilik için atılım yapacak olan bireylerin hangi girişimcilik türü ile hareket edeceğini iyi bilmesi gerekmektedir. Bu girişimcilik sürecinde işlerin yolunda gitmesi için gereklidir.