Girişimcilik İçin Gerekli Kaynaklar

Girişimcilik İçin Gerekli Kaynaklar

Girişimci olabilmek için gerekli olan başlıca kaynaklar incelendiğinde aslında işin özünde “kendine güven” kavramının yattığını farkedeceksiniz.

Girişimcilik İçin Gerekli Kaynaklar Nelerdir?

Girişimciler, iş fikirlerini hayata geçirebilmek için bazı kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Girişimcilik için gerekli kaynaklar aynı zamanda ekonomi biliminde üretim faktörleri olarak da bilinir.


Girişimcilik için gerekli kaynaklar şunlardır:
• Doğa (tabiat)
• Emek (iş gücü)
• Sermaye
• Girişimci (müteşebbis)
• Bilgi (teknoloji)
• Motivasyon

Girişimcilik için gerekli kaynaklar dışında girişimciler, diğer bazı kaynaklara da ihtiyaç duyarlar.

Bunlar da şu şekilde sıralanabilir:
• Ham madde ve malzeme
• İşle ilgili tedarikçiler
• Enerji
• İlgili mal veya hizmete ihtiyaç duyan potansiyel müşteriler

Girişimciliği Teşvik Eden Faktörler

Ülkeler, hem girişimsel fırsatlara hem de bu fırsatları değerlendirebilecek akılcı düşünebilen girişimcilere ihtiyaç duyar. Buna bağlı olarak kişilerin, girişimci niteliklerini geliştirebilmek maksadıyla girişimciliği etkileyen unsurları bilmeleri gerekir.

Girişimciliği etkileyen unsurlardan en önemlisi bireyin kişilik özellikleridir. Yüksek motivasyon, kendine güven, enerji, yenilik ruhu, yüksek başarı beklentisi, içsel kontrol, sabır, risk alma, kendini yönlendirebilme, bağımsızlık ihtiyacı, çevreyi etkileyecek faaliyetleri yapma, fırsatları değerlendirme vb. kişisel özellikler veya davranışlar girişimciliği etkiler. Ayrıca yaş, cinsiyet ve eğitim gibi demografik özellikler de dikkate alınmalıdır.

Girişimci olmaya karar veren kişiyi teşvik eden birçok kurum ve kuruluş vardır.

 1. Devlet desteği; bunu daha çok tarımsal alandaki desteklemelerde görmekteyiz.
 2. Devletin verdiği, hibe, faizsiz kredi, uzun vadede ödenen krediler.
 3. Avrupa Birliği, kalkınma ajansları, KOSGEB v.b. oluşumların verdiği hibe ve krediler.
 4. Özel firma ve kredi kurumlarının verdiği destekler.
 5. Kadın girişimcileri destekleyen kuruluşlar.
 6. Kalkınmada öncelikli bölgelere verilen desteklemeler.

Kişisel özelliklerin dışında girişimciliği; aile, kültür, eğitim, politika, ekonomi, din, medya, mevzuat, coğrafi özellikler, bazı kurum ve kuruluşlar gibi çevresel faktörler de etkiler.

Girişimciliğin Önemi

Girişimciliğin Sosyal Hayattaki Önemi

Girişimciler yaşamı kolaylaştıran ve yenilikleri insanlığın hizmetine sunan kişilerdir. Bu yenilikler; ürün ve hizmet biçiminde olabileceği gibi yeni üretim, pazarlama, finans tekniklerinde de olabilir. Girişimciler, insanların huzurunu ve refahını artırırlar. Girişimcilik faaliyetleri sonucunda insanlar, tatmin olmakta, gelirlerini yükseltmekte ve yaşam kalitelerini arttırmaktadırlar.

Girişimcilik, sosyal ve ekonomik yaşamın en önemli unsurlarından biridir. Toplumun sağlığı, huzuru, refahı, istihdamın artması ve gelir dağılımının iyileşmesi girişimciliğin geliştirilmesine bağlıdır.

Girişimciliğin Ekonomik Hayattaki Önemi

Girişim, günümüzde yeni iş alanları oluşturma, istihdamı artırma, rekabet edebilme ve ekonomik büyümeyi sağlama aracı olarak görülmektedir. Aynı zamanda kişisel gelişime ve sosyal sorunları çözmeye yardımcı olabilir.

Girişimci, yeni kaynaklarla, yeni teknolojilerle toplumu tanıştırır ve böylece daha önce kullanılmayan ya da daha az kullanılan kaynakları ekonomiye kazandırır. Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerin değişik biçimlerde kullanılmasıyla üretimi artırmış olur.

Girişimci; yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır, yeni endüstrilerin doğmasına yol açar. Yeni sektörler oluşturduğu için ekonomik büyümeyi hızlandırır.

Türkiye’de istihdam edilen nüfusun yaklaşık olarak % 25’i kendi hesabına iş yapan girişimcilerden oluşmaktadır. Yine yaklaşık olarak % 60’ı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak bir iş yerinde çalışmaktadır. Toplam nüfusa bakıldığında ise her yüz kişiden sadece altısı kendi işini yapmaktadır.

Kendi İşini Kurmanın Avantajları

Kişinin kendi işini kurmasının ya da yönetmesinin avantaj ve dezavantajları vardır. Girişimci işe başlamadan önce bu avantaj ve dezavantajların farkında olmalıdır. Girişimciliğin avantajları; özerklik ,başarma hissi, finansal kontrol şeklinde sıralanabilir.

Kendi İşini Kurmanın avantajları

Diğer avantajlar da şunlardır:

İzlemek Yerine Liderlik Yapma: Lider ruha sahip, sürükleyici ve ikna edici rolde olan insanlar girişimcilik sayesinde bu özelliklerini ortaya çıkarırlar.
Fikirleri Uygulama Şansı: İnsanlar girişimcilik sayesinde fikirlerini uygulama şansı bulurlar.
Yaratıcılığa Açık Olma: Girişimciler yaratıcı kişilerdir. Bu özellik girişimcilerin potansiyellerinin ortaya çıkmasını sağlar.
Yüksek Kazanç Elde Etme: Girişimci sabit bir gelirle başkalarına bağımlı olarak çalışmaktansa daha fazla kazanç elde etme fırsatı yakalar.
Bağımsız Çalışma: Başkalarının emri altında olmadan kendi işinin başında olmak girişimciliğin en büyük avantajlarındandır.
İş Ortamını Kontrolde Tutma: Kendi işine sahip olan girişimci iş ortamını da istediği biçimde düzenleyebilir.

Kendi İşini Kurmanın Dezavantajları

Kendi işini kurmanın avantajları olduğu gibi dezavantajlarıda vardır.

kendi işini kurmanın dezavantajları

Yukarıda verilenlerin yanında diğer dezavantajlar da şunlardır:

 • Risk Almak: Her kararın, her etkinliğin risk faktörü olabilir. Önemli olan kontrollü ve ölçülebilir riskler almaktır.
 • Gelirin Düzensizliği: Zor ekonomik koşullarda, kriz anlarında kazanç zaten sabit olamadığı gibi belirsizdir.
 • Daima Finansla Uğraşma Zorunluluğu: Ödemeler, alacaklar, nakit akışı planlaması, banka ilişkileri, devlet ödemeleri, satış, maliyetler gibi konular nedeniyle sürekli para ile uğraşmak zorunluluğu vardır.
 • Zaman Kısıtı: Girişimcilikte her zaman yoğun bir çalışma temposu vardır ve zaman yetmemektedir. Yeni bir işyeri açmak için girişimcinin bir çok kuruma belge sunmak zorundadır. Bürokratik zorluklar hem zaman hem de enerji kaybına neden olur.
 • Sürekli Öğrenme Gereği: Sürekli kendini geliştirme, öğrenme ve tecrübe kazanma ihtiyacı vardır.
 • Talep Yaratamama Sorunu: Özellikle küçük girişimcilerin, büyük reklam harcamaları yapabilen ve geniş dağıtım ağına sahip birçok büyük firmanın yanında ürünleri için talep yaratamama sorunu ile karşılaşmasıdır.
 • Başarının Çalışanlara Bağlı Olması: İşin başarısı, işverenden başka çalışanlarına da bağlıdır. Daha doğrusu çalışan personeli iyi seçmek, doğru insanlarla çalışmak, çalışanları yönlendirmek ve personeline motivasyon kazandırmak önemlidir.
 • Yetki Devri: Yetki devri problemi her işletme sahibinde vardır. Bunun altında yatan sebep kendisinin en iyisini yaptığına inanması ve güven sorunudur.
 • İdari ve Bürokratik İşler: Maliyetlerin her gün kontrol edilmesi, idari işler ve bürokratik meselelerle ilgilenmek zorunda kalınması zaman problemine sebep olur.