Girişimciliğin Tanımı – Girişimci Kime Denir?

Girişimciliğin Tanımı – Girişimci Kime Denir?

Ekim 3, 2019 0 Yazar: dilimiz

Girişimciliğin Tanımı: Girişimciliği sınırlı bir tanım içerisinde ifade etmek oldukça zordur. İlk kez Orta Çağda kullanılan bu kelime “iş yapan” anlamına gelmektedir. Bu tanım zaman içinde değişti. Özellikle 20. yüzyılda daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak açıklanmaya çalışıldı.

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi girişimcilik; sadece kişinin kendi işini kurması değil, mevcut işini revize (yenileme) etmesi veya yeni bir sektöre açılması da olabilir. Yıllardır piyasada olan bir malın sadece üretilmesi değil, sektördeki malı farklılaştırarak sunmak da bir girişimciliktir.

Girişimcilik; yaşadığımız çevrenin yarattığı fırsatları sezme, o sezgilerden fikirler üretme, fikirleri projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıyarak insan yaşamını kolaylaştırma becerisine sahip olmayı gerektirir. Girişimcilik, pazardaki fırsatları görüp mevcut olan bir mal veya hizmetin pazara yeterince ya da istenilen kalitede sunulamaması şeklinde ortaya çıkar.

Bu tür girişimcilik, pazardaki fırsatları değerlendirebilecek görüş açısına sahip olma, kâr edecek biçimde kaynakları organize etme ve yönlendirme yeteneğini gerektirir. Girişimcilik, yeni bir fikir veya buluşun ya da mevcut olan bir mal veya hizmetin; dizayn, fiyat, kalite gibi yönlerden iyileştirilerek kâr elde edilecek biçimde pazara sunulmasını sağlamaktır.

Girişimcilik, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri karşılamayı amaçlar, kâr amacı güder; irade gücünü, cesareti ve riskleri üstlenmeyi gerektirir.

Girişimcilik nedir?

Bu kavram, en genel ifadeyle kar amacı ile riski üstüne alan ve iş kuran kişinin yaptığı hamledir. Girişimcilik son yıllarda her yer sıkça bahsedilen bir konudur.

Teknolojinin gelişimi ile beraber insanlar kafalarındaki projeleri hayata geçirmek için hamleler yapmaya başladılar. Kurumsal şirketlerdeki çalışma şartlarının ağır olması ve daha çok para kazanma kanaati genel olarak insanları yeni girişimler yapmaya itiyor.

Girişimci Kime Denir?

Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapmak amacıyla üretim öğelerini en kazançlı koşullar altında bir araya getiren şahsa denir. Risk alır ve iş projesini hayata geçirir. Girişimci olan kişi para kazanır ancak bunun yanı sıra ekonomik bir değer üretir. Başka kişilere de istihdam sağlar. Yetenek, birikim ve cesaret özelliklerinin birleşimi girişimciyi meydana getirir.

Girişimcide Olması Gereken Nitelikler ve Girişimciliğin Tanımı

Girişimcilik ve iş kurma konusu ile ilgili kişi sağlam ve cesur adımlar atabilmelidir. Kendine güvendiği ve birikim sahibi olduğu hususta iş kurmalıdır. Girişimci; öngörü sahibi olabilmeli, gerektiğinde geri adım atıp tekrar başlayabilmeli ve yaptığı işin bütün sorumluluğunu üstlenebilmelidir.

Bunun yanı sıra kuracağı işin sonuçlarını iyi bir şekilde değerlendirebilen, yaratıcı, iyimser ve sürekli yeni fikirler üreten biri olması gereklidir. Genel olarak girişimci olan kişi diğer insanları motive edebilmeli ve liderlik vasıflarına sahip olması gereklidir. Başarı güdüsü ve tutkusu olan kişiler en uygun birer girişimci olabilir.

Ayrıca bu kişiler var olan fırsatları görebilmeli, işini çok sevmeli ve yeni fikirlere açık olması gereklidir. Bu kişiler bağımsız çalışmayı sever, kazanç alanlarını iyi belirler, toplumsal amaçlar için yatırım yapar, istihdam sağlar ve kendi yeteneklerine paralel iş kolları kurmak isterler. Girişimci ve girişimcilik örnekleri incelendiğinde bu özelliklerin olduğu gözlemlenebilir.