Girişimcilerin yasal sorumlulukları nelerdir?

Girişimcilerin yasal sorumlulukları nelerdir?

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: dilimiz

Girişimcilerin yeni bir iş kurarken veya faaliyetlerine devam ederken yasalar gereği kurum ve kuruluşlara karşı sorumlulukları vardır. Yasal sorumluluklar, faaliyet gösterilen alanlara göre farklılıklar gösterebilir. Yasal sorumlu olunan kurum ve kuruluşlardan bazıları şunlardır:

  • Vergi Dairesi: Girişimcilerin işe başlama/bırakma bildirimi, gerekli bildirge ve beyannameleri verme, defter tutma, ödeme kaydedici cihaz kullanma, vergi levhası asma, geçici vergi ödeme, devamlı bilgi verme gibi sorumlulukları vardır.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu: İş yerini bildirme, sigortalıyı bildirme, primlerin ödenmesi gibi sorumlulukları sosyal güvenlik kurumlarına karşı sorumluluklarındandır.
  • Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Meslek Odaları: Her tacir bulunduğu yerin ticaret odasına kayıt olmak zorundadır. Sanayi odasına kaydolan tacir, ticaret odasına kaydolmak zorunda değildir. Ticaret odasına kaydolan tacirin meslek grubuna göre ilgili odaya kaydını ticaret odası yapar.
  • Bakanlık İl Müdürlükleri: İnsan sağlığı ile ilgili işçi çalıştıran (market, kasap vb.) iş yerleri çalıştırdıkları işçiler için il sağlık müdürlüklerinden bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair çalışabilir raporu almak zorundadır.

Kurumlara gerekli belgeler ile müracaat yapıldıktan sonra iş yeri faaliyete geçirilir. Gerekli izinler alınmadan iş yeri faaliyete geçirildiği takdirde cezai işlemle karşı karşıya kalınacağı unutulmamalıdır.

kaynak