Girişimcilerin sosyal sorumlulukları nelerdir?

Girişimcilerin sosyal sorumlulukları nelerdir?

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: dilimiz

Girişimciler faaliyetlerine devam ederken bazı sorumlulukları yerine getirmelidirler. Bu sorumluluklar temelde iki kategoride ele alınabilir. Bunlardan ilki sosyal sorumluluklar, ikincisi yasal sorumluluklardır.

Girişimcilerin toplumsal sorumlulukları denildiği zaman ilk akla gelenler:

 • Haksız ve aşırı kâr elde etmeme,
 • Vergi ödeme bilincine sahip olma,
 • Çalışanların yasal haklarına saygı gösterme,
 • Tüketicilerin talep ve isteklerine önem verme,
 • Kişisel çıkarlar için şirketin maddi imkânlarını ve çalışanlarını suistimal etmeme,
 • Çalışanların sağlığını ve yaşamını tehlikeye atmama,
 • Bilgiyi doğru kullanma,
 • Çalışanlar arasında güven ve adaleti sağlama,
 • Rakiplere karşı haksız rekabete girişmeme,
 • Rakiplerini ve iş ortaklarını rencide edici davranışlardan uzak durma,
 • Çevreyi korumaya önem verme,
 • İlgili odaların yönetimlerinde görev alma ve faaliyetlerine katkı sağlama,
 • Yerel yönetimlere karşı sorumluluklarını yerine getirme,
 • Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine yardımcı olma,
 • Banka ve finans kuruluşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme vb. olarak sıralanabilir.

kaynak