Girişimcilerin Fonksiyonu ve Özellikleri Nelerdir?

Girişimcilerin Fonksiyonu ve Özellikleri Nelerdir?

Ekim 1, 2019 0 Yazar: dilimiz

İnsanlar arasında azınlık olarak barınan Girişimcilerin Fonksiyonu ve özellikleri onları, diğerlerinden farklı kılmaktadır. Bu farklı yönünü olumlu kullanabilen girişimci ise hayat standartlarını ciddi düzeyde olumlu etkiye maruz bırakabilir.

Girişimcilik, gerek toplum hayatının gelişimi gerekse ekonomik yaşamın canlanması açısından hayati öneme sahiptir. Sürekli gelişen küresel ekonomiyle birlikte girişimcilerin işlevleri her gün değişmekte, gelişmektedir. Bu nedenle günümüz girişimcilerine atfedilen temel fonksiyonlar, şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Piyasaya Yeni Ürünlerin Sunulması

Girişimcilerin temel fonksiyonlarından ilki yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.

Girişimciler; inovasyon, yenilik veya icatlarla piyasaya yeni ürünler sunarak insan ihtiyaçlarının karşılanmasında çeşitlilik sağlar.

girişimcilerin fonksiyonları

Yeni Üretim Tekniklerinden Yararlanma

Girişimcilerin ikinci fonksiyonu yeni üretim tekniklerini geliştirmektir. Girişimciler mevcut üretim süreçlerini veya tekniklerini değiştirebilme özelliğine sahiptir. Değiştirdikleri üretim teknikleri ile üretimde etkinliği ve verimliliği artırırlar.

Yeni Ham Madde Kaynağının Bulunması

Ekonomide kaynakların kıt olması işletmeler arasında rekabeti de beraberinde getirir. Girişimciler alternatif veya yeni ham madde kaynakları bulabilme özelliğine sahiptir. Bulunan yeni ham madde kaynakları hem üreticilerin hem de tüketicilerin yararına sonuçlar doğurabilir.

Yeni İstihdam İmkanlarının Oluşması

Girişimcilerin en yaygın olarak bilinen işlevi istihdam oluşturma fonksiyonudur. Ekonomik hayatın canlanması, millî gelirin artması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, mevcut istihdam alanlarının çeşitlilik kazanması girişimcilerin bu fonksiyonu ile gerçekleşir.

Yeni Pazarlar Elde Etme

Girişimciler mevcut ürünlere veya hizmetlere yeni pazarlar bulabilirler. Yeni pazarlar, üreticiler açısından üretim ve satış hacminin artmasını, tüketiciler açısından da daha ekonomik ve kaliteli mal veya hizmetlere ulaşılmasını sağlayabilir.

Yeni Bir Organizasyon Biçiminin Geliştirilmesi

Girişimciler mal veya hizmetlerin farklı organizasyonlar altında geliştirilip satılmasını sağlayabilirler.

Endüstride Yeni Organizasyonlar Kurulmasını Sağlamak

Girişimciler mal veya hizmetlerin farklı organizasyonlar altında üretilip satılmasını sağlayabilirler. Girişimciler, geliştirdikleri yenilikler veya icatlar sayesinde yeni organizasyonların kurulmasını sağlayabilirler.

Girişimcide Bulunması Gereken Özellikler

Girişimci olabilmek için bilgi, deneyim, kendine güven, cesaret ve öngörü gerekir. Girişimci; beklemek yerine harekete geçme, durmak yerine koşma, çekinmek yerine cesaret, yılmak yerine mücadele etme gibi özellikler taşımalıdır.

Sadece bilgi ve beceriye sahip bir insan işini kurmayı bir şekilde başarsa bile diğer özellikler olmadıkça işini uzun süre devam ettiremeyecektir. Örneğin; uygun özelliklere sahip olmayan bir girişimci büyük sıkıntılarla karşılaştığında ısrarcı olamayacak, fırsatları görüp değerlendiremeyecek ya da yeni bir işe girmek için risk almak istemeyecektir.

Girişimcide bulunması gereken özellikler; davranışsal, sosyal ve kişisel olarak sınıflandırılmış olsa da bazıları hem davranışsal hem sosyal hem de kişisel özellik içinde yer alabilir.

Bir girişimcide bulunması gereken başlıca özellikler şu şekilde sınıflandırılabilir:

1- Girişimcide Bulunması Gereken Kişisel özellikler

• Açık görüşlü
•.İleri görüşlü
• Dinamik
• Kendini tanır
• Fırsatları görür
• Hedef odaklı
• Çalışkan
• Sosyal
• Yenilikçi
• İçsel kontrol

2- Girişimcide Bulunması Gereken Davranışsal Özellikler

• Zamanı iyi yönetir
• Risk alır
• Bahane üretmez
• Kalabalığın izinden gitmez
• İşin başında işin sonunu görür.

3- Girişimcide Bulunması Gereken Sosyal Özellikler

• Sorumluluk alma
• Çalışma azmine sahip olma
• Yetki ve sorumluluğu paylaşma
• Sosyal ve kültürel etkinliklere katılma
• İletişim kurabilme
• Çalışma gruplarını motive etme

AHMET NAZİF ZORLU’ NUN GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

“Yaşam okulda öğretilenlere pek benzemez. Önemli olan pratik yapmak. Ben ticaret hayatından çok şey öğrendim. 25 yaşında büyük kararlar alıp yatırımlar yaptım. 24 saat çalıştığım günler olmuştur. Maalesef cumartesi pazarları da çalışırım… Sanayicilik kolay iş değil. İyi bir piyasa araştırması yapmadan bir işe girmem. Merdivenleri birer birer çıktım. Sanayicilik büyük özen isteyen bir uğraş. Yatırımını ufak bir bebek gibi göreceksin. Ona gereken ihtimam ve özeni göstereceksin. Sanayici parasını asla yastık altına koymamalı, yatırımlarını durdurmayı bir gün olsun aklının ucundan geçirmemeli… Kaliteye önem vermek şart. Aksi halde en gelişmiş robotları kullansan bile ürünün başarılı olamaz…
Fabrikada disiplin çok önemli. Bekçiden genel müdüre kadar herkes işine sahip çıkmalı… Ben yükselmek için çok çalıştım. Önemli olan zirveye çıkmak değil, çıkılan zirveden geri inmemek. Bunun için gereken fedakârlığı göstermek lazım… Çalışanın yanındayım, ona destek olurum. Bütün kararları kendim alırım. Bilgiler de bende toplanır. 1987’den bu yana kurumsallaşmaya önem verdik. Ama yine de bütün yatırım kararlarını ben veririm.”

www.kigem.com/ahmet-zorlunun-sifirdan-zirveye-basari-oykusu.html