Girişimcilere öneriler

Girişimcilere öneriler

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: dilimiz

1- Girişimcilerin Aşması Gereken Engeller

Genç girişimcilerin veya girişimci adaylarının faaliyetleri esnasında karşılaşabilecekleri bazı sorunlar vardır. Bu sorunlar kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Çünkü iş hayatı dinamiktir ve sürekli değişiklikler gösterir.

Genç girişimcilere bu sorunların üstesinden gelebilmesi için yapılacak öneriler şu şekilde sıralanabilir:

 • Girişimcilerin en büyük problemi finanstır. Sermaye sağlamak amacıyla aşırı borçlanılmamalıdır.
 • İşletmenin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Girişimcilik ruhu nesilden nesile aktarılarak geliştirilmelidir. İşletmelerde sürekliliğin sağlanması büyümenin temel şartı olan yeniliklere bağlıdır. Yenilik yaratabilmek için talebin ve piyasaların sürekli takip edilmesi gerekir.
 • İşler büyüdükçe bir profesyonel yöneticiye ihtiyaç duyulmaktadır. Patronlar yöneticilere yetki ve sorumluluğu devretmelidir.
 • İş kurarken fizibilite çalışmalarına gereken önem verilmelidir.
 • Piyasa konusunda gerekli ve yeterli araştırmalar yapılmalıdır. Yatırımlarına başlamadan önce hangi piyasalara gireceklerini, hangi ürünler ile hangi müşteri grubuna hitap edeceklerini ve rakiplerinin durumlarını araştırmaları gerekmektedir.
 • Girişimcilerin önündeki bürokratik engeller kaldırılmalı, bürokratik işlemlerde sadeleştirme yapılmalıdır. Girişimciler vergi ve sigorta işlemlerinde bilgilendirilmelidir.
 • Girişimcilere yol gösteren eğitici kurum ve kuruluşlar artırılmalıdır. Girişimciler zamanın gerektirdiği yönetim bilgi ve becerilere sahip olmalıdır

İş fikrinin hayata geçirilmesinden sonra da girişimcilerin aşması gereken bazı engeller vardır.

Bu engeller şu şekilde özetlenebilir:

 • İşletme sermayesi sorunları,
 • Dönemsel ekonomik krizler,
 • Nakit akış sorunları,
 • Yıkıcı rekabet,
 • Kuruluş yeri sorunları,
 • Büyük sanayi ya da pazara uyum sorunları,
 • Çeşitli işletmecilik sorunları,
 • Sermaye yetersizliği,
 • Bürokratik engeller,
 • Piyasa araştırmasının ve fizibilite çalışmalarının yetersizliği,
 • Yatırımın yanlış zamanda yapılması,
 • Girişimcinin kişisel özellikleri,
 • Aile desteğinin yetersiz olması,
 • Sosyal çevrenin yetersiz desteği,
 • Girişimciliği destekleyen kurum ve kuruluşların yetersizliğidir.

2- Girişimcilerden Girişimci Adaylarına Öneriler

Başarılı ve başarısız girişimcilik örneklerinden hareketle girişimci adaylarına önerilerimiz şunlardır:

 • İşe sıfırdan başlanmalı ve işe başlarken sağlam adımlar atılmalıdır.
 • Başkalarından daha iyi yapılan işler keşfedilmeli ve yapılmalıdır.
 • İnsanların talepleri, zevk ve istekleri karşılanmaya çalışılmalıdır.
 • Girişimci kendisini müşterilerin yerine koyarak karar vermelidir.
 • Girişimcilikte olmazsa olmazlardan biri de kendine güvendir.
 • Satın almak kadar satmak da önemlidir.
 • İş yerinde çalışacak kişilerin seçimine dikkat edilmelidir.
 • Güven tüm iş hayatının en önemli unsurudur.
 • İş ahlakına sahip olmak iş hayatında sürekliliğin temelidir.
 • Her işi zamanında yapmak çok önemlidir.
 • Dengeli ve planlı hareket etmek gerekir.
 • İş hayatında kazanılan tecrübelerden yararlanmak gerekir.
 • Kendini geliştirme arzusuna sahip olmalı, sürekli araştırma ve gözlem yaparak kendini yenilemelidir.
 • Gerekli riskler üstlenilmelidir.
 • Yaratıcılık özellikleri kullanılarak fikirler projelere dönüştürülebilmelidir.
 • Diğer insanlarla iyi ilişkiler kurarak güven oluşturmak gerekir.
 • Her felakette zaferin, her zaferde de felaketin tohumları aranmalıdır.
 • İster kazanın ister kaybedin ama daima kendinizi yenilmez olarak addedin.
 • Bazı dönemlerde zarar edilebilir. Hedef uzun vadeli olmalıdır.
 • Başarısızlıklar başarılı yola giden basamaklardır.
 • Ailenin ve çevrenin desteği mutlaka dikkate alınmalıdır.
 • Girişimcilikte cinsiyetin rolü yoktur, Türkiye’de çok başarılı bayan girişimciler bulunmaktadır.

Kaynak