Girişimci Kimdir?

Girişimci Kimdir?

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: dilimiz

Son yıllarda işsizliğin azaltılması ve ekonomik gelişmenin hızlandırılması için üzerinde en çok durulan konuların başında girişimcilik gelmektedir. Girişimcilik ruhuna sahip bireylerin özendirilerek girişimci hâline getirilmesi pek çok ülkenin önemli gündem maddelerinden biridir. Küresel çapta yaşanan krizler dünyada girişimciliğe olan ilgiyi azaltmış olsa da girişimcilere duyulan ihtiyaç artmıştır. Ülkenin ve insanlığın faydasına olacak her türlü yeniliği başlatan, denenmemişi deneyen, kimsenin düşünmediğini düşünen, kimsenin göremediğini gören ve harekete geçiren herkes girişimcidir.

Girişimci; toplumun ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten, hizmetleri sunan ya da ticaret yaparak maddi ve manevi kazanç sağlamayı hedefleyen, bu amaçla kendi işini kurmak için harekete geçen ve bireysel, toplumsal, ekonomik açıdan anlamlı ve farklı değerler yaratan, yarattığı değerler sonucunda her türlü riski üstlenen kişidir. Kısaca girişimci mal veya hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getiren kişidir.

Girişimcilik nedir? Girişimci Kimdir?

Kaynak