Genç girişimcileri bekleyen iş fırsatları

Genç girişimcileri bekleyen iş fırsatları

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: dilimiz

Son yıllardaki hızlı değişim genç girişimcilere yeni iş fırsatları doğurmuştur. Ülkemizin istihdam yaratan, fikirlerini projeye dönüştüren, yatırım yapan ve fırsatları kazanca dönüştüren genç yeteneklere yani girişimcilere ihtiyacı vardır. Girişimci adayları aşağıda belirtilen başlıca iş fırsatlarından birini değerlendirerek kendi işlerini kurabilirler.

Günümüz iş fırsatlarından bazıları şunlardır:

 1. Franchising yolu ile bir işletme açma
 2. Bayilik
 3. Distribütörlük
 4. Patent alma
 5. Faydalı model oluşturma
 6. Know-how alma veya üretme
 7. Genel Ağ girişimciliği
 8. Sanal organizasyon kurma
 9. Al-sat işleri
 • Franchising: İsim hakkını, satın aldığı markanın çatısı altında belli bir ürün veya hizmeti, belli standartlar çerçevesinde üreten veya pazarlayan yatırımcılıktır.
 • Bayilik: Toptancıdan kendi adına aldığı malı müşterisine satan, tamamen bağımsız üçüncü şahıs yani üretici ile tüketici arasındaki aracılıktır.
 • Distribütörlük: Bir üretici firma tarafından tek başına ya da tercihli olarak onun mal ve hizmetlerini satın alma hakkı verilmiş olan ve genellikle belirli bir bölgede veya ülkede faaliyet gösteren işletmelerdir.
 • Patent: Bir buluş sahibinin buluşunu sahiplenme ve kullanma hakkıdır.
 • Faydalı model: Bir buluşun hakkının korunmasıdır.
 • Know-how: İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinde (malların üretiminde, satımında, hizmetlerin sunumunda, organizasyon ve idare gibi işletmeye ilişkin faaliyetlerde) kullanılan teknik, ticari, idari, mali veya başka bir alana ait bilgilerin bir bedel karşılığında satılmasıdır.
 • Genel Ağ Girişimciliği: Elektronik ticaret, son yıllarda iş dünyasında yaşanan en önemli gelişmelerden biridir. Temelde e-ticaret hem işletmeden müşteriye, müşteriden müşteriye hem de işletmeden işletmeye boyutlarını kapsayarak çevrim içi iş yapmayı ifade eder.
 • Sanal Organizasyon: Herhangi bir mekâna dayanmaksızın sosyal, ticari, sportif, sanatsal alanlarda etkinliklerin sanal olarak gerçekleştirildiği organizasyonlardır.

kaynak