Gelir Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Gelir Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Ocak 29, 2018 0 Yazar: Recep Bayoğlu

Muhasebeci değilim ancak Gelir Nedir? Özellikleri Nelerdir? bu konuda dilim döndüğü kalemim yazdığı kadar bilgi vermeye çalışacağım, Geliri iki ayrı başlık altında tanımlayabilirim. Bunlar toplum açısından ve işletmeler açısından gelir olmak üzere ayrı maddeler halinde konu edilebilir.

Gelir Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Gelir Nedir Özellikleri Nelerdir

  • Toplum Açısından Gelir: Bir milli ekonomide belli bir dönemde (genellikle bir yılda) yeniden yaratılan değerlerin toplamıdır. Buna milli gelir ya da toplam hasıla adı verilir.
  • İşletmeler Açısından Gelir: Yine belli bir süre içinde halka ve diğer işletmelere satılan mal ve hizmetlerden elde edilen hasılattır. Ailelerin geliri ise emek karşılığı alınan maaş ve ücretler ya da toprak kirası (rant), sermaye geliri (faiz) veya teşebbüs geliri (kar payı) olabilir.

Gelir Nedir?

Gelir, kişinin belli bir Devre içerisinde, Devre başı ve Devre sonu özdeş zenginlikte kalmak koşulu ile isterse tüketebileceği mal ve hizmet toplamı olarak da tanımlanabilir.

Devre başı ve Devre sonu zenginliğin özdeş kalması koşulunun emeli, gelir olacak şeyin kişinin o dönemde istihsal faaliyetlerine katılarak elde ettiği mal ve hizmet miktarından oluşması, buna bedel eski dönemlerde elde edilmiş olan değerlerin satışından elde edilen paraların tarif dışı kalmasıdır.

Örneğin fiyatlı olarak çalışan bir şahıs çalışması karşılığında aldığı ücretinin yanında Ayrı olarak kiraya verdiği evinden Ötürü kira geliri de elde etmektedir.

Bu kişinin elinde bulunan rastgele bir kıymetini Mesela, arabasını satması vaziyetinde, çalışması karşılığı aldığı fiyat ve kira geliri gelir olarak kabul edilecek, arabasının satışından Ötürü eline geçen miktar gelir grubuna iç edilmeyecektir.

Çünkü satış sebebiyle eline geçen miktar kişinin bu dönemde üretime katılarak elde ettiği bir gelir değildir. zati sattığı arabayı elden çıkarmakla Devre başı ve Devre sonu zenginliği değişmiştir.

Gelirin Özellikleri | Maddeler Halinde

  • Gelir para ile ifade edilir.
  • Gelir üretime katılmanın karşılığıdır. Üretime katılmanın karşılığı olmayan para gelir olarak kabul edilemez. Örneğin şans oyunlarından kazanılan para gelir değildir.
  • Gelirde düzen ve süreklilik vardır.
  • Gelir, kişilerin satın alma gücünü artırır.
  • Gelir hem tüketimi hem de tasarrufu artırır. Gelir arttıkça satın alma gücü de artar. Bu da tüketimin artmasını sağlar. Tasarruf da gelirle doğru orantılıdır. Çünkü kişilerin gelirleri arttıkça tasarrufa yönelirler.