Fotosentez ve Önemi Nedir?

Fotosentez ve Önemi Nedir?

Ocak 16, 2021 0 Yazar: dilimiz

Fotosentez Nedir?

Fotosentez, bitkiler ve diğer organizmalar tarafından ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmek için kullanılan ve daha sonra organizmalara güç sağlayan bir süreçtir.

Bitkiler Nasıl Beslenir?

Her canlı gibi bitkiler de ihtiyaç duydukları enerjiyi besinlerden karşılarlar. Bitkiler, hayvanlar gibi besinlerini dış ortamdan almazlar, kendi besinlerini kendileri üretirler.

Bitkiler kendi besinlerini kendi üreten canlı olduklarından dolayı üretici olarak da adlandırılırlar. Besinlerini, fotosentez adı verilen kimyasal olayla üretirler. Fotosentez, bitkilerin ışık enerjisini kullanarak su ve karbondioksit molekülleri ile glikoz ve oksijen üretmesi olayına denir.

Fotosentez nerede gerçekleşir?

Canlıların en küçük canlılık özelliği gösteren yapıtaşının hücre olduğunu öğrenmiştik. Bilim insanları, hücrelerin içinde özelleşmiş görevlere sahip olan yapılara organel ismini vermektedir. Fotosentez kloroplast organelinde gerçekleşir. Kloroplastlar, bitkilerin daha çok yapraklarında bulunduğu için fotosentez, yani besin üretimi en çok yapraklarda gerçekleşir. Kloroplast içerisinde bulunan klorofil pigmenti bitkiye yeşil rengini veren pigmenttir. Klorofil, ışık enerjisini soğurarak fotosentezde enerji kaynağı olarak kullanılmasını sağlar. Fotosentez olayında, Güneş ışığı veya uygun yapay ışık altında bitki havadan karbondioksidi, kökleriyle ise topraktan su ve mineralleri alarak bunları glikoz ve oksijene dönüştürmektedir.

Fotosentezin kelime ve kimyasal denklemi
Fotosentezin kelime ve kimyasal denklemi

Fotosentezin Önemi

Aşağıda fotosentezin önemi ile ilgili bilgiler bulacaksınız. Bu bilgileri kullanarak fotosentezle ilgili bir poster hazırlayınız ve sınıf panosuna asınız.

  1. Fotosentez ile atmosferdeki zararlı gaz olan karbondioksit (CO2) alınır ve onun yerine atmosfere oksijen (O2) verilir. Yani kısaca fotosentez havayı temizler.
  2. Fotosentez olayı ile Güneş ışınlarındaki enerji bitkilere ve bitkilerde farklı enerji türlerine dönüşür. İnsanlar ve diğer canlılar bu bitkileri yiyerek enerji ve besin elde etmiş olur.
  3. Canlılar tarafından üretilen ve yakıtların yanmasıyla oluşan tüm karbondioksit atmosferde kalsaydı sıcaklık çok yükselir ve canlıların hayatı tehlikeye girerdi. Fotosentez ile karbondioksit miktarı azalmakta ve dünyadaki ısı dengesi sağlanmaktadır.

Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Canlılar nasıl beslenir?

Belirli bir bölgede bulunan farklı canlı türleri arasındaki beslenme ilişkilerinin en basit şekilde göstermenin yolu besin zincirleridir. Besin zincirleri hem canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini hem de enerji akışını gösterirler.

Aşağıda verilen besin zincirinde de gözlemlediğiniz gibi; üretici canlılar besinlerini kendileri üretirken, kendi besinini üretemeyen tüketici canlılar ise besinlerini dışarıdan alırlar.

Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Besin zincirlerinin özellikleri:

  1. Bir besin zinciri her zaman üretici canlı ile başlar.
  2. Canlılar arasındaki oklar (—->), enerji akışının yönünü gösterir.
  3. Her basamakta bir canlı türü vardır.

Bilgi: Ayrıştırıcı olarak adlandırılan bir grup canlı, organik atık madde denilen doğadaki ölü canlı atıklarını parçalayarak kendi besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Bazı bakteri ve mantarlar bu grup içerisindedirler.

Besin Ağları

Bir üretici canlı, tek bir çeşit tüketici tarafından yenilmez. Aynı şekilde, bir tüketici sadece tek bir çeşit canlı ile beslenmeyebilir. Bu yüzden belirli bir bölgedeki tüm canlıların birbirleriyle olan karmaşık beslenme şeklini besin zincirleriyle ifade edemeyiz. Bunun yerine, birçok besin zincirinin oluşturduğu besin ağlarını kullanırız. Birçok besin zincirinin oluşturduğu yapıya besin ağı denir.

Besin Ağları
Besin Ağları