Fiziğin Alt Dalları Nelerdir? Kısaca Örnekler

Fiziğin Alt Dalları Nelerdir? Kısaca Örnekler

Mayıs 4, 2021 0 Yazar: dilimiz

Yaşamın her alanında bilerek yada bilmeyerek karşılaştığımız, uyguladığımız en önemli bilim dalı Fizik Bilimi’dir. Fiziğin alt dalları ise her biri farklı alanlarda incelemelerde bulunurlar ve en önemlisi bu alt dalların kapsadığı günlük hayatın içinden yüzlerce örnek vardır.

Bu içerikte fiziğin alt dalları ve günlük hayattan örnekleri göreceksiniz. Ayrıca hangi eylemin fiziğin hangi alt dalına girdiği konusunda merakta kalmanıza gerek yok bu konu içinde bir çok bilgi yazı sonunda sizleri bekliyor olacak.

Fiziğin Alt Dalları (Kısa Liste)

Fiziğin alt dalları, değişik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Fizik bilimin evren, güneş sistemi ve doğanın en küçük yapı taşına her şeyi ele alan bir bilim dalı olduğunu göz önünde bulundurunca fiziğin alt dallarını da doğal karşılar ve bu doğrultuda değerlendiririz.

Aşağıda Fiziğin alt dalları nelerdir? Kısaca listeledim.

 • Mekanik,
 • Elektrik,
 • Termodinamik,
 • Manyetizma,
 • Optik,
 • Katıhal Fiziği,
 • Atom Fiziği,
 • Nükleer Fizik,
 • yüksek Enerji Ve Plazma Fiziği.

Fizik biliminin alt dalları (Örnekler)

 1. Mekanik: Cisimlerin nasıl hareket ettiklerini, kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceler.
 2. Elektrik: Atomun yapısındaki proton ve elektronların sahip oldukları elektrik yükleri ve etkileşimleri, oluşturdukları elektrik alan ve elektriksel kuvveti inceler.
 3. Termodinamik: Isının madde içinde nasıl yayıldığını ve iletimini inceler.
 4. Manyetizma: Dünyanın manyetik alanını, manyetik maddeleri ve akım geçen telin etrafında oluşan manyetik alanı inceler.
 5. Optik: Işık olaylarını ve ışığın saydam ortamlarda davranışını inceler.
 6. Katıhâl Fiziği: Yoğun hâldeki maddelerin ve elektriksel, manyetik, optik ve esneklik gibi özelliklerini inceler.
 7. Atom Fiziği: Atomu ve atomu oluşturan parçacıkların birbiriyle olan etkileşimini inceler.
 8. Nükleer Fizik: Atomun çekirdeğini ve çekirdekteki taneciklerin birbirleriyle olan etkileşimlerini kararsız çekirdeklerin yaptıkları ışımaları inceler.
 9. Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği: Yüksek enerjili parçacıkların hızlandırıcılarda çarpıştırılmasıyla ortaya çıkan parçacıkları, birbirleriyle olan etkileşimlerini ve maddenin 4. hâli olan plazmayı inceler.

Bu alanlarda yer alan birçok meslek vardır. Elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, bilgisayar, makine, mekatronik, inşaat, otomotiv, uçak ve malzeme mühendislikleri gibi meslekler fizik bilimini temel almaktadır. Pilot, astronot olmak için özel koşullar gerekmekle birlikte fizik alanında başarılı olmayı gerektiren mesleklerdir. Kapsamlı bilgi için “Fiziğin alt dalları” başlıklı yazıma bakabilirsiniz.

Hangi olayın fiziğin hangi alt dalına girdiği konusunda ise “burada” oluşturulmuş geniş listeye bakabilirsiniz.