Fiziğin Alt Dalları Nelerdir? Kısaca

Fiziğin Alt Dalları Nelerdir? Kısaca

Mekanik, elektrik, termodinamik, manyetizma, optik, katıhal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği.

Fiziğin Alt Dalları Nelerdir? Kısaca

Kısaca Konu Başlıkları

Fizik biliminin alt dalları

  1. Mekanik: Cisimlerin nasıl hareket ettiklerini, kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceler.
  2. Elektrik: Atomun yapısındaki proton ve elektronların sahip oldukları elektrik yükleri ve etkileşimleri, oluşturdukları elektrik alan ve elektriksel kuvveti inceler.
  3. Termodinamik: Isının madde içinde nasıl yayıldığını ve iletimini inceler.
  4. Manyetizma: Dünyanın manyetik alanını, manyetik maddeleri ve akım geçen telin etrafında oluşan manyetik alanı inceler.
  5. Optik: Işık olaylarını ve ışığın saydam ortamlarda davranışını inceler.
  6. Katıhâl Fiziği: Yoğun hâldeki maddelerin ve elektriksel, manyetik, optik ve esneklik gibi özelliklerini inceler.
  7. Atom Fiziği: Atomu ve atomu oluşturan parçacıkların birbiriyle olan etkileşimini inceler.
  8. Nükleer Fizik: Atomun çekirdeğini ve çekirdekteki taneciklerin birbirleriyle olan etkileşimlerini kararsız çekirdeklerin yaptıkları ışımaları inceler.
  9. Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği: Yüksek enerjili parçacıkların hızlandırıcılarda çarpıştırılmasıyla ortaya çıkan parçacıkları, birbirleriyle olan etkileşimlerini ve maddenin 4. hâli olan plazmayı inceler.

Bu alanlarda yer alan birçok meslek vardır. Elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, bilgisayar, makine, mekatronik, inşaat, otomotiv, uçak ve malzeme mühendislikleri gibi meslekler fizik bilimini temel almaktadır. Pilot, astronot olmak için özel koşullar gerekmekle birlikte fizik alanında başarılı olmayı gerektiren mesleklerdir. Kapsamlı bilgi için “Fiziğin alt dalları” başlıklı yazıma bakabilirsiniz.