Fizibilite Etüdü (Yapılabilirlik Çalışması) Nedir? Ne demektir?

Fizibilite Etüdü (Yapılabilirlik Çalışması) Nedir? Ne demektir?

Ekim 3, 2019 0 Yazar: dilimiz

Fizibilite Etüdü Nedir?

Fizibilite etüdü başlatılması düşünülen yatırım veya proje öncesinde o projenin yada yatırımın tüm gerektirdiklerini masaya yatırmak ve sistematik bir şekilde çalışma planı hazırlamaktır. Kısaca işle alakalı tüm riskleri göz önünde bulundurmaktır.

Bu içerikte fizibilite raporu hazırlamak için yeterli bilgiye ulaşabilir, fizibilite etüdü aşamaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İşletmelerin kurulması ayrıntılı ve çok yönlü çalışmalar gerektirir. Bu çalışmaların ekonomik, teknik, örgütsel ve hukuki yönleri vardır. İşletme denilince köşe başındaki bakkal dükkanından büyük bir demir-çelik fabrikasına kadar her çeşit işletme akla gelir.

Bu nedenle işletmelerin kuruluş süreçleri de farklılıklar gösterecektir. İşletmeler kurulmadan, proje fikrinin yatırıma dönüştürülmesinden önce yapılan ve fikrin, ekonomik, teknik, yasal ve örgütsel açıdan uygun olup olmadığını belirlemeye yarayan kapsamlı araştırmalara denir. Fizibilite etüdü, küçük ya da büyük her işletme tarafından yapılması gereken bir çalışmadır.

Küçük bir bakkal açmak isteyen girişimci bile birtakım çalışma ve araştırmalar yapar. O çevrede oturan aile sayısı, ihtiyaçları, gelir düzeyleri, mevcut bakkal dükkanları ve alışveriş yapılan benzeri yerlerin durumu vb. özellikleri araştırır.

Oradaki çeşitli esnafa danışarak fikirlerini alır. Elbette, böyle basit araştırmaları uzman kişilere ihtiyaç duymadan, bizzat kendisi kısa sürede yapabilir. Girişimcinin kurmak istediği işin daha büyük ölçekli olması durumunda kuruluşla ilgili çalışmalar birkaç hafta, birkaç ay hatta birkaç yıla çıkabilir. Yapılacak etütler için değişik konularda uzmanlaşmış kişiler ile ekip çalışması yapması gerekir.

1- Fizibilite Etüdünün Yapılış Amaçları

Fizibilite etüdü yapmanın başlıca amaçları şöyle sıralanabilir:

  • İşletmenin kurulmasına kesin karar vermek
  • İşletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağını belirlemek
  • Yatırımın finansal portresini (mali yükünü) ortaya koymak
  • Teşvik kredisi, yatırım indirimi ve döviz tahsisi gibi devletin sağladığı imkânlardan yararlanılıp yararlanılmayacağını belirlemek. Projenin gerçekleşmesi, kuruluşu ve işleyişi sırasında karşılaşılabilecek güçlükleri önceden tahmin ederek gerekli tedbirleri almak.

2- Fizibilite Etüdünün Aşamaları

Fizibilite etüdünde, çeşitli araştırmalar yapılarak projenin bütünlüğüne kavuşması sağlanır.

Fizibilite etüdünün aşamaları anlamına da gelen bu araştırmalar şunlardır:

  • a) Ekonomik Araştırmalar: Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli ve akılcı olup olmadığının araştırılmasıdır. Üretilmesi planlanan mal veya hizmete ilişkin talep ve pazar payının tahmini yapılır ve işletmenin kuruluş yeri belirlenir.
  • b) Teknik Araştırmalar: İşletmelerin seçeceği teknolojinin belirlenmesinde temel olur. Üretim süreci aşamalarının tanımlanması, üretim teknolojisinin seçimi, varsa makinelerinin seçimi ve fabrika içindeki yerleşimi, bakım onarım olanaklarının araştırılması bu çalışmalar kapsamındadır.
  • c) Finansal Araştırmalar: Kurulacak işletmenin yatırım maliyetinin tespit edilmesi, sermaye ihtiyacının belirlenmesi, gelir ve gider hesaplarının yapılması, finans kaynaklarının ve işletme karlılığının saptanmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılmasını içerir.
  • ç) Yasal Araştırmalar: Sermaye ihtiyacı, mali sorumluluğu sınırlama, vergilendirmedeki farklılık, kredi sağlama olanakları, kuruluş giderleri, işletme yapısından gelen zorunluluk gibi etkenlerin değerlendirilmesini kapsar.
  • d) Örgütsel Araştırmalar: İş analizi, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı, iletişim kanalları, çalışacak kişilerin belirlenmesi, örgüt şemasının çıkarılması çalışmalarıdır.

3- Fizibilite Raporunun Hazırlanması

Araştırmalar tamamlandıktan sonra sonuçlar bir rapor hâline getirilir. Hazırlanacak rapora ilişkin çeşitli formatlar vardır. Araştırma sonuçları, fizibilite etüdünün kullanılacağı ve sunulacağı kurum ve kuruluşun formatına uygun olarak bir araya getirilir.

4- Raporun Değerlendirilmesi

Ayrıntılı olarak projeye ilişkin tüm bilgileri içeren yapılabilirlik raporu, yatırımın değerlendirilmesine ilişkin önemli bir göstergedir. Bir girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt, girişimin sağlayacağı kârdır.

Kârlılığın hesabı, yalnızca ilk çalışma yılı için yapılmaz.

Kârlılık; işletmenin tüm ömrünce elde edeceği net gelirinin giderlerinden fazla olmasıdır. Bu nedenle işletmeci, işletmeyi kurma kararı verirken kârlılık oranları üzerinde durur.

5- Yatırıma Karar Verilmesi ( Fizibilite Etüdü )

Bu bilgilerin ışığında yapılacak değerlendirme sonucunda, yatırım kararı verilecek ya da yatırımdan vazgeçilecektir.

Konuya daha kapsamlı bir şekilde bakmak için “Fizibilite çalışması konu anlatımı” yazısına bakabilirsiniz.

Fizibilite Çalışması Hakkında Merak Edilenler

Fizibilite Nasıl Yapılır?

Fizibilite, girişim öncesi piyasa analizi, işin büyüklüğü, pazar payı ve pazarın durumu gibi kriterleri göz önünde bulundurup ortama uygun bir yol haritası hazırlayarak yapılabilir. Tabi bu araştırma konuları daha fazla çeşitlendirilebilir. Bu da girişim yapmayı düşündüğünüz piyasa şartları ile doğru orantıldır.

Fizibilite Nasıl Hazırlanır?

Fizibilite hazırlamaya il olarak pazar değerlendirmesi ile başlayabilirsiniz, pazar ve pazardaki olası durumunuzu iyi analiz etmelisiniz. Bu iki kavram hakkında detaylı bilgiye ulaştıktan sonra pazara giriş yapıp kalıcı olmanızı sağlayacak seçenekleri göz önüne almalısınız. Bu değerlendirmeler sonrasında pazara giriş yaptıktan sonra oluşabilecek gelir gider hesaplamanızı yapmalı ve akılcı bir girişim planı oluşturmalısınız.

Fizibilite Nasıl Hesaplanır?

Yatırımın net bugünkü değeri, geri ödeme süresi, iç karlılık oranı gibi parametreler hesaplanarak yapacağınız girişimin finansal açıdan sürdürülebilir değerleri ortaya çıkarılır.

Fizibilite Ne Demek?

Fizibilite sözlük anlamı olarak yapılabilirlik demektir. Yapılabilirlik, girişim öncesi yukarıda çok defa bahsettiğim kriterleri göz önüne alarak işin yapılabilir olup olmadığının değerlendirilmesi anlamı taşımaktadır.

Fizibilite Neden Önemli?

Fizibilitenin önemi doğru yatırım yapabilmek adına büyüktür. Eğer iyi bir fizibilite çalışması yaparak doğru hesaplamalar ve yüzdesi yüksek ön görüler eşliğinde projenize başlangıç yapmışsanız başarısız olma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu anlamda her girişimci için fizibilite çalışması elzemdir.