Kategori: Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet Kimdir? Eserleri, ailesi ve hayatı hakkında tüm merak edilen soruların cevapları bu kategori altında yer almaktadır.

Fatih Sultan Mehmet’in çok kısa hayatı ve biyografisi hakkında bilgi almak için doğru yerdesiniz.

Fatih Sultan Mehmet kimdir? (biyografi)

Tarihi kaynaklara göre Osmanlı Devletinde’ki Mehmet isimli tüm padişahlar gibi Fatih Sultan Mehmet’in de asıl adı Muhammed’dir. Osmanlı Devleti’nin 7. Padişahı olan Fatih, ilk tahta çıkışında 1444 – 1446 yılları arasında tahtta kalıp sonra kendi isteği ile tahttan inmiştir. Sonrasında ise 1451 yılında ikinci defa tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet’in 30 yıllık hükümdarlığı ve hayatı 1481 yılında ölümü ile sona ermiştir.

Fatih Sultan Mehmet doğumu

30 Mart 1432 yılında dönemin başkenti Edirne’de Hüma Hatun ile Sultan 2. Murat’ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir.

Fatih Sultan Mehmet ailesi (Soyu)

 • Fatih Sultan Mehmet babası: Sultan 2. Murat
 • Fatih Sultan Mehmet oğulları: 2. Bayezit, Cem Sultan, Şehzade Mustafa ve Korkut
 • Fatih Sultan Mehmet annesi: Hüma Hatun
 • Fatih Sultan Mehmet dedesi: Mehmed Çelebi

 Fatih Sultan Mehmet neler yapmıştır.

 • Avrupa’da  Grand Turco yani Büyük Türk olarak anılmıştır.
 • Sahn-ı Semanı kurmuştur.
 • İstanbul’u Osmanlı Devletinde ilk defa başkent yapmıştır.
 • Osmanlı Devletinde yeni tersaneler ve gemiler yaptırmıştır.
 • İstanbul’daki Eyüp Camisini yaptırmıştır.
 • Hükümdarlığı zamanında birçok bilim adamı yetişmiştir.
 • Orta çağın sonlandırmış yeni çağı başlatmıştır
 • 1000 yıllık Bizans İmparatorluğuna son vermiştir.
 • 21 yaşında İstanbul’u fethetmiştir

Fatih Sultan Mehmet sözleri

 • Zaferin sırrı Hazreti Peygamber’in izini takip etmektir.
 • KanımIa yükseIecekse, Hz. Muhammed’in dini, aIın kıIıçIa doğrayın beni.
 • İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek Iazım.
 • Sırrıma sakaIımın bir tek teIinin vakıf oIduğunu biIsem, sakaIımı kökünden keserim.
 • Biz toprakIarı değiI, gönüIIeri fethetmeye gidiyoruz.
 • Benim kudretimin uIaştığı yerIere onIarın hayaIIeri biIe uIaşamaz.
 • Ey Konstantiniye! Ya sen beni aIırsın, ya ben seni aIırım!
 • OnIar boğazı zincirIeyecek kadar zekiyse, biz de gemiIeri karadan yürütecek kadar deIiyiz.
 • Savaş herkesIe, barış ancak onurIu insanIarIa yapıIır.
 • Bana dokunmayan yıIan bin yaşasın diyerek yaşattığınız yıIanIarın, bir sonraki hedefi siz oIursunuz.
 • İnsan AIIah’ı tanıdığı kadar insandır.
 • İstanbuI’da edindiğim yerIeri, ecnebiIere satanIar AIIah’ın gazabına uğrasınIar.
 • Düşmanı tanımak, tehIikeyi bertaraf etmek demektir.
 • İmparatoruna söyIe, benim kudretimin uIaştığı yere onIarın hayaIIeri biIe uIaşamaz!

Fatih Sultan Mehmet şiirleri

Fatih Sultan Mehmet’in kaleminden dökülmüş 5 muhteşem şiiri derledim.

1)

Aşk ile gönlünü viran eden bir daha onun şen olmasını istemez

Senin aşkının derdiyle üzüntü çeken bir an bile mutluluk istemez

Hava ile toprağa karışıp toz gibi savrulan gönül

Sevgilinin yolunun toprağından bir an bile kendisi uzak olsun istemez

Aşkı yüzünden fena halleri hoş gören akıllı kişi şöhret peşinden koşmaz

İnsanlardan uzak yaşamayı seven meşhur olmayı istemez

Bağrını kanlar içinde bırakan kimse kırmızı dudaklara ilgi duymaz

Eteğini gözyaşı ile dolduran da dizi dizi inci gibi dişleri istemez

Ey Avnî! Aşk parası yok olmayan ve tükenmeyen bir hazinedir

Ona sahip olan başka hiçbir hâzinenin bekçisi olmak istemez

2)

İçimdeki dertler yaş dolu gözlerim senin için ağlasa

Gözyaşlarıma gâlip gelir aşikâr olurdu gizli sırlarım sana

Sen güzellik tahtında bense senin uğrunda ayaklar altında

Karınca halini nasıl arz ede Süleyman’ım sana

Muma bak ki senin meclisinde ağlayıp baştan çıkar

Ne hoş yanıp yıkılır senin için ey odamı aydınlatan

Aşkının yolunda sabah kadar sâdık olduğum

Gün gibi âşikârdır sana ey ay gibi parlayanım

Âh ve feryatlarım galiba sana tesir etti ki

Dün rakibi meneyledin eziyet etmekten bu hastaya

Ayrılık yarasını şerh etmek mümkün değil dostum

Göğsümdeki yarıkları haber versin açık duran yakam

Eziyetinle Avnî’nin gözünü gönlünü harap etme

Zira bu deniz ve ocak inci mücevherler verir sana

3)

Allah yolunda savaşmaktır niyetim

İslam dininin yalnızca yücelmesidir gayretim

Allah’ın ve evliya ordusunun yardımıyla

Küfür ehlini baştan başa kahreylemek niyetim

Peygamberlere ve velilere dayanmışlığım var benim

Allah’ın lütfundandır fetih ümidim ve kuvvetim

Benliğimi ve malımı dünyada feda etsem ne olur

Hamd olsun var Allah yolunda savaşmaya yüz bin rağbetim

Ey Mehmed! Ahmed-i Muhtar’ın mucizeleriyle

Umarım galip olur din düşmanlarına devletim

4)

Bağda gülden bahseden yanağını kasdeder

Serviden söz açanlar endamını kasdeder

Dilbere vasıl olmak dar-ı dünyadan murad

Aşık aşkın derdi ile dermanını kasdeder

Bu fani dünya için değmez kuru kavgaya

Ecel ki bu dünyanın ziyanını kasdeder

Yıldızlardan yücedir gözyaşı eşiğinde

Bu bulutlar ahımın dumanını kasdeder

Ey Avni beyti bozma bahsi ağyar eyleyip

Şiir o ki sadece cananını kasdeder

5)

Hiç kimse yok kimsesiz

Herkesin var bir kimsesi

Ben bugün kimsesiz kaldım

Ey kimsesizler kimsesi

Kimse aradığım yollarda

Kimsesizlik kimsem oldu

Dinsin artık hicranın cana

Kimse aradığım yollar

Kimsesiz kimselerle doldu

Fatih Sultan Mehmet liderlik özellikleri

 • Pratik zeka: Macaristandan kaçırılan ustaya döktürdüğü toplar ile surların yıkılması ve gemilerin karadan yürütülerek düşmanın şaşırtılması Fatih Sultan Mehmet’in pratik zekasına verebikeceğim en önemli iki örnektir.
 • Şairlik: Fatih Sultan Mehmet sabatçı yönünü şiirleri ile ortaya koymuş ve bir çok muhteşem şiire imza atmıştır. 5 adet mükemmel şiirini yukarıda sizinle paylaştım zaten.
 • Çalışkanlık: Sultanımız 6 dil biliyordu ve sadece bu bilgi bile ne kadar çalışkan bir öğrencilik hayatı geçirdiğine örnektir.
 • Cesurluk: Fatih savaşlarda askerleri ile birlikte sacaş meydanlarında yer almıştır ve savaştan kaçtığına dair tarihi bir kayıt yoktur. Bu da ne kadar cesur bir komutan olduğuna önemli bir örnektir.

 • Lakabı: Fatih
 • Bildiği diller: Türkçe, Arapça, Latince, Farsça, Yunanca, Sırpça
 • Başarıları: En önemli başarısı İstanbulun Fethi’dir.
 • Savaşları: Kırımın Fethi, Otlukbeli Savaşı, İstanbul’un Fethi, Bosna-Hersek seferleri, Eflak ve Boğdan seferleri, Arnavutluk seferleri, Trabzon Rum Devleti’nin yıkılışı, Fatih’e karşı Karamanoğulları ve Akkoyunlular ittifakı
 • Mesleği: Bahçıvanlık

Fatih Sultan Mehmet’in Islahatları

 • Divan üyelerinin sayıları arttırılmış, divana sadrazam başkanlık etmeye başlamıştır.
 • Bütün devlet dairelerinin bir arada toplanması ve hükümet (divan) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Topkapı Sarayı yaptırılmıştır.
 • Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı’nda Enderun Okulu açılmıştır.
 • Fatih, kendisinden önceki. kuralları da toplayarak “Kanunname-i Ali Osman” adıyla kanunlar hazırlamıştır. Bu kanunlar, Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli yazılı kanunlarıdır.
 • Fatih Kanunnamesi’nde devletin parçalanmasını önlemek amacıyla, taht mücadelesine girişen şehzadelerin öldürülebileceğini bildirmiştir.
 • Padişahlığın babadan oğula geçeceği belirtilmiş, ancak hangi çocuğun padişah olacağı ortaya konmamıştır.
 • Fatih zamanında, Osmanlı Devleti’nin ilk yüksek okulu olan (bugünkü İstanbul Üniversitesinin temeli) “Sahn-ı Seman Medresesi” açılmıştır.
 • Cülus bahşişinin dağıtılması bu dönemde gelenekselleşmiştir.
 • Şehzadelerin devlet işlerinde kendilerini yetiştirmesi için sancaklara vali olarak gönderilmesi ilke olarak benimsenmiştir.
 • Osmanlı tarihinde İlk altın para bu dönemde bastırılmıştır.

Eserleri

Fatih Sultan Mehmet’in eserleri tarihimizin bize önemli yadigarlarıdır. Bu eserlerin mahiyatini anlamak ve tam listesini görüntülemek için aşağıda ki linki ziyaret edebilirsiniz.

Fatih Sultan Mehmet son seferi

Fatih Sultan Mehmet’in son seferi İtalya Otranto seferidir.

Fatih Sultan Mehmet nasıl öldü

Sultan’ın ölümü bir çok tarihçi tarafından farklı yorumlanmıştır. Zehirlenme iddalarının ağırlıkta olduğunuda söyleyeyim, bazı tarihçiler oğlu, baxıları veziri bazıları ise hekim başısı tarafından zehirlendiğini belirtmişlerdir. Ancak tarihi kayıtlara göre Fatih Sultan Mehmet son seferi olan Otranto seferine gidiş yolunda 50 yaşında iken Gebze de Hünkar Çayırı bölgesinde vefat etmiştir.

Nisan 3, 2018 0

Fatih Sultan Mehmet’in Eserleri

Yazar: dilimiz

Fatih Sultan Mehmet’in bu sahadaki en mühim eserleri Sahn-ı seman ismindeki İstanbul üniversitesiyle İki mecelleden mürekkep olan Kanun-nâmeleridir. Dünyanın en…