İhtiyaç Nedir? | Ekonomi

İhtiyaç Nedir? | Ekonomi

Ocak 29, 2018 0 Yazar: Recep Bayoğlu

İhtiyaç Nedir?: İhtiyaç, giderildiği vakit rahatlık ve heyecan, giderilmediğinde ise rahatsızlık ve Keder veren bir duygudur. gereksinim özdeş vakitte insanın devamlı benliğinde algıladığı ve gidermeye çalıştığı bir yokluk duygusu olarak da tanımlanabilir.

Karnı acıkan bir insan bir müddet sonra Keder duyar. Aş yemeye başlamasıyla beraber ihtiyacı giderildiği için duyduğu Keder, yerini rahatlığa bırakır. Giderilemeyen ihtiyaçların verdiği Keder, bunları gidermek için insanı çalışmaya ve gayret göstermeye iter.

Ekonomide İhtiyaç Nedir?

İhtiyaçlar önemlerine göre Mecbur ve Mecbur olmayanlar şeklinde sınıflandırılabilir. Mecbur ihtiyaçlar henüz çok fizyolojik gereklerden doğar ve hayatın devamı için vazgeçilmezdir. Örneğin Aş, içmek, uyumak, barınmak gibi. Buna bedel kültürel ve lüks ihtiyaçlar Mecbur olmayan ihtiyaçlar grubuna girer.

Eğlenmek, yolculuk etmek, okumak gibi mecburi olmayan ihtiyaçların karşılanmaması her ne kadar kişiye Keder vermese de bunların giderilmesi rahatlık ve heyecan verir. Ancak ihtiyaçların bu şekildeki ayrımı her vakit ve her yerde geçerli değildir. Çünkü ihtiyaçların şiddeti kişilerin tutumsal durumuna, kültür düzeylerine, Etraf faktörüne, alışkanlıklarına ve vakte göre farkındalık göstermektedir.

İlginizi çekebilir: Temel İhtiyaç Nedir?
İlginizi çekebilir: Zorunlu İhtiyaç Nedir?
İlginizi çekebilir: Sosyal İhtiyaç Nedir?

Örneğin; takriben yirmi otuz Sene Evvel orta gelirli bir aile için lüks olarak kabul edilen televizyon Veyahut telefon, bugün Derhal her ailenin Mecbur ihtiyacı haline gelmiştir.

Kültür seviyesi yüksek bir insan için Mecbur sayılabilecek ihtiyaçlar, özdeş kültür ve Medeniyet düzeyinde olmayan insanlar için Mecbur ihtiyaç olamayabilir. Eğitimli biri kitap Veyahut günce okuyamamayı büyük bir eksiklik kabul ederken eğitimsiz bir Diğer şahıs bunların eksikliğini hissetmeyebilir.

Kişilerin gelir seviyesi ihtiyaçların Mecbur olup olmadığı ile alakadar etkili olur. Gelir seviyesi yüksek bir şahıs Vatan dışına seyahate çıkmayı Mecbur bir ihtiyaç kabul ederken tutumsal açıdan sıkıntı çeken bir Diğer fert Vatan içinde yolcu etmeyi bile ihtiyaç olarak görmeyebilir.

İhtiyaçların Mecbur olup olmaması çevreye ve iklim şartlarına göre değişebilir. Soğuk ve yağışların bol olduğu ülkelerde Veyahut bölgelerde kalın elbiseler, çizmeler Mecbur ihtiyaçlar arasına girerken sıcak bir ülkenin Veyahut bölgenin sakinleri için özdeş şiddette ihtiyaç olarak kabul edilmeyebilir. Bu açıklamalar da gösteriyor ki Mecbur olan ihtiyaçlarla Mecbur olmayanlar arasında net, her yerde ve her vakit geçerli bir Fark yapmak olası değildir.

İhtiyacın Özellikleri

  1. İhtiyaçlar sonsuzdur.
  2. İhtiyaçların şiddet dereceleri farklıdır. Her ihtiyaç tatmin edilmediği zaman aynı acıyı vermez. Bunların şiddet dereceleri farklı olduğu için sınırlı olanaklar ihtiyaçlar arasında pay edilirken giderilmediği zaman kişiye en büyük acıyı verecek olan ihtiyaçtan başlamak üzere daha az ihtiyaç duyulana doğru bir sıralama yapmak gerekir.
  3. İhtiyaçlar tatmin edildikçe bunlara duyulan istek azalır. Örneğin çok susayan bir insan ilk bardağı içtiğinde ihtiyacını karşıladığından büyük bir rahatlama hisseder. Daha fazla su içtikçe susuzluk ihtiyacının şiddeti azalır, bir süre sonra ihtiyaç hissetmemeye başlar. Bu noktaya doyum noktası denir. Eğer bu insan ihtiyacından fazla içmeye devam ederse suya olan ihtiyacı kalmadığından içtiği her fazla bardak su, bu kez rahatsızlık verdiği için acı duymaya başlayacaktır.
  4. İhtiyaçların bir özelliği de ikame edilebilir olmalarıdır. Bu özellik, giderilemeyen bir ihtiyacın yerine ona yakın bir başka tatmin aracının kullanılmasıdır. Örneğin tereyağı yerine margarin, bal yerine pekmezin seçilmesi, sinema yerine tiyatroya gidilmesi gibi.

İhtiyaçlar, ABD’li Psikolog Abraham Harold Maslow (Abraham Herıld Maslov) tarafından beş gruba ayrılmıştır. Maslow teorisi veya ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, 1943 yılında yayımlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir. Bu teorinin, davranış ve tutumları açısından insan ihtiyaçlarını sınıflandırması büyük oranda kabul görmüştür.

Maslow, ihtiyaçları aşamalı bir Bina içinde görür ve insanların alt basamaktaki ihtiyaçları giderilir giderilmez üst basamaktakileri doyurmaya yöneleceğini kabul eder.

Maslow, İhtiyaçları Şu Şekilde Kategorize Etmektedir

  1. Fizyolojik ihtiyaçlar: Esas insiyaki ihtiyaçlardır. Aş, içmek, uyumak, solumak gibi ihtiyaçlar bu kategori için Misal olarak verilebilir.
  2. Emniyet ihtiyacı: İnsanlar, can ve mal varlıklarının korunmasına ihtiyaç duyarlar.
  3. Sevgi ve ilinti ihtiyacı: Sevme, sevilme, bir gruba mensup olma, yardımseverlik, şefkat türündeki ihtiyaçlar bu gruba Misal gösterilebilir.
  4. hürmet ihtiyacı: İnsanlar sevmek, sevilmek dışında kendilerine hürmet duyulmasını da isterler. Tanınma, sosyal statü sahibi olma, başarı elde etme, takdir edilme gibi ihtiyaçlara yönelirler.
  5. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Alt kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra zorlu hedefleri muvaffak olmak, kapasitesini artırmak, yeteneklerini geliştirmek gibi ihtiyaçlara yönelirler.