Ekonomide Fayda Nedir?

Ekonomide Fayda Nedir?

Ocak 29, 2018 0 Yazar: dilimiz

Ekonomide Fayda: İnsanlar genellikle bile bile riske girmek istemezler. Az fakat sürekli ve emin bir geliri yada gideri yüksek ama emin olmayan bir parasal gelire yada gidere tercih ederler.

Nihayetinde henüz az “beklenen değer” olmasına Karşın gayri muayyen durumlar için henüz Evvel Önlem alarak belli miktarlarda Nakit ödemeye her vakit hazırdırlar. gerçekte, sigorta fikrinin temelinde yatan prensip budur. hem de bazen sigorta, sigortalıya sigorta olmasa Fena anda ödeyebileceği meblağdan henüz fazlasını ödetir.

 • Ekonomide yarar, psikolojik kazanç ve kayıplar biçiminde ölçülen ve malın sağladığı natürel doyum olarak tanımlanır.
 • yarar kavramı; ekonomide tüketici açısından ele alınır, tüketilen malın tüketiciye sağladığı doyuma dayanır.
 • Çağdaş yarar kavramı; karar verici tarafından taktik seçiminde Laf konusu olmakta ve risk karşısında başvurulan kıymet ölçüsü olarak tanımlanmaktadır.
 • Böylece karar teorisinde yarar; malın adına maddi değerlerin ve psikolojik doyum ölçüsü adına de, risk karşısında belirlenen kıymet ölçüsü biçiminde incelenmektedir.
 • Ekonomide ve karar kuramında; yarar kavramı sübjektiftir. Kişiden kişiye olduğu kadar, kişideki psikolojik ve sosyo-ekonomik durumdaki değişikliğe göre de değişir.
 • Karar vericiler paranın harbi beklenen kıymet kriterine göre karar vermiyorlar. Faydalarına göre intihap yapıyorlar
 • yarar değeri U(x) karar vericinin nazar açısını ve riske karşı tutum ve davranışını yansıtır.
 • Her bir sonuca bir yarar değeri atanır. En yüksek Netice en büyük yarar değerine sahiptir.
 • Optimum karar, beklenen faydayı maksimize eden karardır.
  yarar Yaklaşımı karar vericinin almak istediği riske dikkat çeker.
 • Kavram karar vericinin net bir Netice karşısında bir piyango durumuna katılma tercihi üzerine kuruludur.

Ekonomide Fayda

Tüketici tercihinin temelini oluşturan unsur bir maldan beklenilen faydadır.

Fayda, bir malı tüketmenin sonucunda elde edilen haz ve tatmin duygusu olarak tanımlanabilir.

Bir mala ilişkin fayda beklentisi o mala olan ihtiyacı da belirler. Tüketiciler için bir malın faydası ne kadar çoksa o mala duyulan ihtiyacın şiddeti de o denli çok olacaktır. Dolayısıyla mala olan talebin şiddeti de o derecede artacaktır. Bu durumda fayda ile ihtiyaç arasındaki ilişkinin mala olan talebin şiddeti üzerinde de etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Fayda, ihtiyaç ve talep arasındaki bağlantı her ne kadar doğru olsa da alternatifi olmayan ya da ikame olanağı olmayan malların ihtiyaç şiddeti oldukça fazladır.

Örneğin değişik pek çok içecek bulunmasına karşın bu içeceklerin suyun yerini tutmaması, başlıca içeceğimizin faydasını da en üst seviyede tutmaktadır.