Ekonomi Nedir? Ekonomi hakkında bilgiler

Ekonomi Nedir? Ekonomi hakkında bilgiler

Mayıs 6, 2021 0 Yazar: dilimiz

İnsanlık tarihi boyunca toplumların gelişebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için çeşitli ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Sınırsız olan bu ihtiyaçlar maalesef sınırlı kaynaklarla giderilmeye çalışılmaktadır. İşte burada ekonomi devreye girer. Ekonomi sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanılacağını inceleyen bir bilim dalıdır.

Buradan ekonominin sadece sınırlı kaynaklarla ilgilendiği sonucu çıkmamalıdır. Sınırsız kaynakların da ekonominin alanına girdiği unutulmamalıdır. Güneş enerjisinin hayatın birçok alanında kullanılmaya başlaması da bu duruma bir örnektir. İster sınırlı ister sınırsız olsun bu kaynakların ekonomiye kazandırılması aşamasında girişimcilik devreye girer.

Girişimcilik ve girişimciler açısından ekonominin toplum içerisindeki işlevi hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Çünkü girişimciliğin temelinde ekonomik hareketler ve kurallar bulunmaktadır. Girişimciler, ekonominin kuralları içerisinde kendilerine yer bulacaklar ve faaliyetlerine devam edeceklerdir. Bu bakımdan bazı kavramların üzerinde durmak gerekir.

Ekonomi ile ilişkili temel kavramlar; ihtiyaç, arz, talep, fayda, fiyat, piyasa, mal, hizmet vb. olarak sıralanabilir. İhtiyaç; yokluk hissiyle belirip karşılanma isteği uyandıran, karşılanamadığında sıkıntı veren, karşılandığında tatmin hissi veren ekonomik ve biyolojik bir olaydır. Üreticilerin ürettiği mal veya hizmetlerin belirli bir fiyat karşılığında müşteriye sunmasına arz, tüketicilerin bedelini ödemek şartıyla mal veya hizmetlere sahip olma isteğine talep denir. Fayda, mal veya hizmetlerin ihtiyaçları karşılama özelliğidir. İhtiyaçların karşılanma bedeli fiyattır ve tüm bunlar piyasayı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını gidermeye yarayan somut varlıklara mal; Maddi olmayan ancak insanlara fayda sağlayan ekonomik faaliyetlere hizmet denir.

Yukarıda belirttiğimiz temel kavramlar arasında ilişkiler vardır. Faaliyet gösteren işletmeler, ürettikleri mal veya hizmetleri belirli şartlar dâhilinde insanların kullanımına sunar. Üretilen mal veya hizmetler, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahiptir. İşletmelerin veya girişimlerin varlık nedeni de zaten budur. İhtiyaç sahipleri (tüketiciler) ile bu mal veya hizmeti üretenler, pazarda (piyasada) buluşurlar. İhtiyaç sahipleri, sağladığı fayda ve bulunabilme özelliğine göre mal veya hizmetlere bir bedel ödemeye hazırdır. Bu bedel fiyattır. İşletmeler ürettikleri mal veya hizmetler için fiyat belirlerken başka üreticileri de göz önünde bulundurur. Tüketicilerin beklentisi ile üreticilerin ürün için belirlediği fiyat dengede olursa tüketici bu mal veya hizmeti satın alır. Kısaca ekonomide arz ve talebin buluşması temel şarttır. Arz ve talebin buluşmasında en önemli etken fiyattır.

Ekonomi ile ilgili yukarıda açıklanan kavramlardan da anlaşılacağı üzere girişimcilik ile ekonomi arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Girişimciler faaliyetlerini ekonomik kurallara göre düzenlemek zorundadır.

Ekonomi Nedir?

Kaynak