Kategori: Felsefe

Felsefe ne bir bilim ne de bir bilgidir; bir bilme edimi de değildir; elde bulunan bilgiler üzerine bir düşüncedir. Bu nedenle felsefeyi öğrenemiyoruz diyordu, Kant. Sadece felsefe yapmak öğrenilir. Nasıl? Kendi kendine felsefe yaparak: Kendi düşünceni, başkalarının düşüncesini, dünyayı, toplumu, deneyimin bize öğrettiklerini, bizde bıraktığı bilinmezlikleri kendi kendini sorgulayarak. Tuttuğumuz yol üzerinde şu ya da bu “profesyonel” felsefecinin yapıtlarıyla karşılaşabiliriz. Arzu edilmesi gereken de budur. Daha iyi, daha güçlü, daha derin düşüneceğiz. Daha uzağa ve daha ivedi gideceğiz. Kimse bizim yerimize felsefe yapamaz. Elbette felsefenin kendi uzmanları, uğraşanları, öğretmenleri vardır ama felsefe, ne bir uzmanlık ne bir meslek ne de bir bilim dalıdır. İnsan varlığını oluşturan bir boyuttur. Hayatla ve akılla donatıldığımız andan itibaren, bu iki yetinin birbirine eklemlenmesi kaçınılmaz olarak varlığını ortaya koyar. Elbette felsefe yapmadan akıl yürütülebilir, felsefe yapmadan yaşanabilir. Ama felsefe yapmaksızın yaşamı düşünmek, düşünceyi yaşamak olmaz. Çünkü felsefe budur.

Ekim 18, 2019 0

Akıl yürütme ve düşünme

Yazar: dilimiz

Felsefi akıl yürütme ve düşünmeye ilişkin temel kavramlar ve kararlar: Düşünme nesne, olay veya semboller arasında bağ kurma eylemidir. Her…

Ekim 17, 2019 0

Felsefi düşüncenin nitelikleri

Yazar: dilimiz

Felsefi düşüncenin niteliklerini anlamak için felsefenin ortaya çıkışını bilmek önemlidir. Felsefe, insanın evren, hayat ve kendi varlığı üzerinde düşünmeye başlamasının…