Durumsallık Yaklaşımı ve Örgüt Yapısı (Detaylı)

Durumsallık Yaklaşımı ve Örgüt Yapısı (Detaylı)

Bu konumuza “Durumsallık Yaklaşımı ve Örgüt Yapısı” diye başladım ve konuyla alakalı özellikle öğrencilerin merak ettiği ders notlarını derledim. Derlenmiş olan bu ders notları konuyu anlayabilmeniz adına çok faydalı olacaktır. Konu anlatımı maddeler halinde yapılmış durumdadır bu anlamda kısaca konu içerisinde aradığınız herhangi bir kısıma kolay erişim sağlayabileceksiniz. Buyurun konuya geçelim.

Durumsallık Yaklaşımı ve Örgüt Yapısı

Durumsallık Yaklaşımı, yönetimde “en iyi yöntem” olmadığını ve “en iyinin” içinde bulunulan duruma göre değiştiğini öne sürer.

Bu yaklaşımda, yönetimin evrensel olduğu düşüncesi kabul edilmez. Buna göre her durum, farklı bir yönetim tarzı gerektirir. Kendinden önce gelen yönetim teorilerinin bir sentezidir. Yani çeşitli durumlarda diğer yönetim yaklaşımları bağımsız ya da karma şekilde kullanılabilir.

Organizasyon yapısı, teknoloji ve çevre üzerinde durmuştur. Liderlik davranışlarında, başarının farklı değişkenlere (çevre, rekabet, pazar koşulları gibi…) bağlı olduğu düşüncesi hâkimdir. Bu yaklaşıma göre her ortamda geçerli bir liderlik biçimi yoktur.

Durumsallık yaklaşımı “kurallara göre yönetim anlayışı”ndan, “durumlara göre yönetim anlayışı”na geçilmesini öngörmektedir. Durumsallık yaklaşımına göre değişik durumlar, yönetimde başarılı olmak için değişik kavram, teknik ve davranışları gerektirir.

Bu yaklaşım ile örgütlerin karşılaştıkları sorunlara tek bir yönetim anlayışıyla değil, farklı anlayışlarla yaklaşıldığı görülür.

Bu yaklaşım, organizasyonu bir sistem olarak ele alır. Örgüt yapısını, çeşitli iç ve dış şartlar arasındaki ilişkilere göre şekil alan bir yapı olarak görür. Durumsallık Yaklaşımında yönetim sorunları, iç ve dış faktörler de dikkate alınarak incelenmektedir.

Durumsallık Yaklaşımı : Dışsal ve İçsel Faktörler

Dışsal Faktörler

  • Hizmet Alanlar
  • Pazar Koşulları
  • Rekabet
  • Devlet

İçsel Faktörler

  • Faaliyet Alanı
  • Kullanılan Teknoloji
  • Hedefler
  • İşletmenin Büyümesi
  • Örgüt Yapısının Değişmesi
  • Personel

“Durumsallık Yaklaşımı, Sistem kavramının önemli bir yönünü teşkil etmektedir. Buna göre, modern teori, otorite, liderlik, değişme vb. gibi “organizasyonlarda davranış” konularına mutlak ve basit değişkenler olarak değil, çeşitli durumlara, işin, görevin, teknolojinin, kültürel ve sosyopolitik çevrenin bir fonksiyonu, diğer bir deyişle birçok değişkenin sonucu olarak bakmaktadır”

Bu terim ilk defa 1967 yılında çevre koşullarındaki belirsizlik ve değişkenliklerin organizasyonlara olan etkilerini tartışan Paul Lawrence ve JayLorsch tarafından kullanılmıştır.

Durumsallık yaklaşımının diğer bir özelliği de büyük ölçüde araştır­ma sonuçlarına dayanmasıdır. Durumsallık yaklaşımı adı altında ele alı­nan görüşlerin ortaya çıkmasını sağlayan önemli araştırmalar yapılmıştır.

Durumsallık yaklaşımı ödevi için farklı bir bakış açısı ararsanız Ekşisözlük’te soru cevap şeklinde ki yaklaşıma Buradan göz atmanızda fayda var.