Durma, Duraklama, Park Etme ve Yolcu Bindirip İndirme

Durma, Duraklama, Park Etme ve Yolcu Bindirip İndirme

Nisan 6, 2020 0 Yazar: dilimiz

Durma, Duraklama, Park Etme ve Yolcu Bindirip İndirme Taşıtların kara yollarında hareket etme kurallarının yanında durma, duraklama ve park etme kuralları da yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir.

Durma 

Görevlilerin “Dur” talimatı, kırmızı ışık veya öndeki aracın arızalanması gibi nedenlerle araçların durdurulması trafikte durma olarak tanımlanmaktadır.

Duraklama 

Durma hâlleri dışında yolcu indirip bindirmek, yük yükleyip boşaltmak veya beklemek amacı ile araçların kısa bir süre için durdurulması trafikte duraklama olarak adlandırılmaktadır.

Duraklamanın yasak olduğu yerler

 1. Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde,
 2. Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç),
 3. Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde,
 4. Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında, buralara yerleşim birimleri içinde 5 metre ve yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafe içinde olan yerlerde,
 5. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde,
 6. Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında,
 7. Duraklayan veya park eden araçların yol tarafındaki yanında,
 8. İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında yerleşim birimleri içinde 15 metre ve yerleşim birimleri dışında 100 metre mesafe içinde olan yerlerde,
 9. Zorunlu hâller harici yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

Duraklama, bekleme amacıyla yapılıyorsa bunun süresi en fazla 5 dakikadır. Bu sürenin aşılması park etme sayılmaktadır. Park etme sırasında park etme esas ve kurallarına uyulması gerekir.

Park etmek 

Araçların durma ve duraklama hâlleri dışında genelde uzun süreli bekletilmek üzere bırakılması trafikte park etmek olarak adlandırılmaktadır.

Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması park etmenin kapsamını değiştirmez. Araçların, aşağıda belirtilen yerlerde ve hâllerde taşıt yolu üzerinde park edilmesi yasaktır.

Park etmenin yasak olduğu yerler

 1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,
 2. Park etmenin trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde,
 3. Geçiş yolları önünde ve üzerinde,
 4. Yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde olan yerlerde,
 5. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metre mesafe içinde olan yerlerde,
 6. Üç veya daha fazla taşıt yolu olan kara yolunda, ortadaki taşıt yolunda, üç veya daha fazla şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça gidiş yönüne ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde,
 7. Kurallara uygun olarak park etmiş araçların çıkışına engel olacak yerlerde,
 8. Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde olan yerlerde,
 9. Kamunun faydalandığı;
 10. Herkesin araçları ile girip çıkabildiği park, bahçe, garaj, sinema ve benzeri tesislerin olduğu yerlerde,
 11. Fabrika, atölye, iş hanı ve benzeri iş yerlerinin olduğu yerlerde,
 12. Okul, hastane ve benzerlerinin giriş-çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde olan yerlerde,
 13. Park için yer ayrılmamış, trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 10 metrelik mesafe içinde olan yerlerde,
 14. Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara trafik komisyonları kararları ile ayrılmış ve bir işaretle belirlenmiş park yerlerinde (izin verilen araçlar hariç),
 15. Yayaların geçişine engel olmayacak şekilde ayrılmış, işaretlerle belirlenmiş, il ve ilçe trafik komisyonunca karara bağlanmış yaya yollarında bulunan park yerleri dışındaki yaya yollarının olduğu yerlerde,
 16. Mecburi hâller hariç, yerleşim yerleri dışındaki kara yolları ve taşıt yollarının bulunduğu yerlerde,
 17. Engelli sürücülerin araçları için ayrılmış özel park yerlerinde park etmek yasaktır.

Park etmenin yasak olduğu hâller

 1. İşaret levhalarında gösterilen park etme süresi veya zamanı dışında park etmek,
 2. Park etmek için ayrılmış olan yerlerde belirlenmiş şekle ve süreye aykırı olarak park etmek,
 3. Belirli süreler için ücret ödenerek park etme izni verilen ve bu amaçla özel cihaz bulunduran yerlerde ücret ödemeden park etmek yasaktır.

Araçlara binmek ve araçlardan inmek için yolcuların ve araç sürücülerinin uyması gereken kurallar vardır. Özel araç sürücüleri, yolcu bindirmek ve indirmek için trafiğin uygun olduğu yerleri tercih etmelidir. Toplu taşıma yapan araç sürücülerinin yolcu bindirme ve indirme için düzenlenmiş durakları kullanmaları gerekmektedir. Biniş ve inişlerin seri bir şekilde gerçekleştirilmesi ve durakların uzun süreli işgal edilmemesi yolculuk süresini kısaltmakla kalmaz, trafik güvenliğine de katkı sağlar.