Dublet Kuralı ve Oktet Kuralı Nedir?

Dublet Kuralı ve Oktet Kuralı Nedir?

Şubat 2, 2021 0 Yazar: dilimiz

Kısaca Konu Başlıkları

Dublet Kuralı / Oktet Kuralı

Helyum dışındaki soygazların son yörüngelerinin 8 elektron ile bittiğini öğrendik. Soygazların son yörüngelerinin dolu olması sebebiyle kararlı yapıya sahip olmalarıdır. Son yörüngesinde 2 elektron olmasına rağmen helyum gazının da 8. grupta yer almasının nedenini ile ilgili arştırmalarınızda bazı bulgular elde etmişsinizdir. Şimdi bunun bilimsel nedenlerini hep birlikte tartışalım.

Dublet Kuralı Nedir?

Periyodik tabloda hidrojen, lityum, berilyum gibi atomlar helyum (He) gibi son katmanında 2 elektron olacak şekilde reaksiyon verir. Yani helyuma benzemek isteyenlere yani en son yörüngesini ikiye tamamlamak isteyen atomlara uyduğu bu kurala dublet kuralı denir.

Aşağıda lityum atomuna ve lityum iyonuna ait orbital diagramları verilmiştir. Lityum en son yörüngesindeki bir elektronunu, elektron almak isteyen bir ametale vererek kararlı hale geçer. En son yörüngesindeki bir elektronu vererek helyumun yapısına benzeyen lityum dublet kuralını uygular ve pozitif yüklü iyon halini alır.

lityum atomu ve lityum iyonu
lityum atomu ve lityum iyonu

Oktet Kuralı Nedir?

Periyodik tabloda hidrojen, lityum, berilyum gibi atomların dışındaki atomlar neon (Ne) ve Argon (Ar) gibi son katmanında 8 elektron olacak şekilde reaksiyon verir. Son katmanındaki elektron dizilimini helyum dışındaki soygazlara benzetmeye çalışan yani son katmandaki elektron sayısını 8’e tamamlamaya çalışan atomların uyduğu kurala oktet kuralı denir

Aşağıda flor atomuna ve flor iyonuna ait orbital diagramları verilmiştir. Son yörüngesinde 7 elektron bulunan flor atomu, elektron vermek isteyen bir metalden elektron alarak son yörüngesini 8’e tamamlayarak kararlı hale geçer. Bir elektron alarak neon atomunun yapısına benzeyen flor atomu oktet kuralını uygular ve negatif yüklü iyon haline geçer.

Flor atomu ve lityum iyonu
Flor atomu ve lityum iyonu
KİMYA / OKTET VE DUBLET KURALI