Doğal dengenin korunması için neler yapabiliriz?

Doğal dengenin korunması için neler yapabiliriz?

Şubat 8, 2021 0 Yazar: dilimiz

Bütün canlılar özellikle insanlar bulundukları çevreyi kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmektedirler. Fakat doğanın bizlere sunduğu kaynaklar sonsuz değildir ve insanların doğaya olan ihtiyaçları bitmeyecektir. Bu kaynakları hiç bitmeyecekmiş gibi bilinçsizce kullanmamalıyız. Günümüzün ihtiyaçlarını karşılarken geleceğin gereksinimlerini unutmamalıyız. Doğanın korunması birilerinin görevi değildir. Hepimiz doğayı korumalı, geliştirmeli ve daha verimli hale getirmeliyiz.

Doğal dengenin korunması için yapılabilecekler aşağıdaki gibi listelenebilir.

  • Toprağı koruyalım
  • Suyu koruyalım
  • Havayı koruyalım
  • Ormanları koruyalım
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanalım
  • Geri dönüştürülebilir ürünleri kullanalım

1) Toprağı koruyalım

Artan nüfus ile beraber beslenme, barınma, geçim kaynakları bulma gibi ihtiyaçlar artmaktadır. Artan ihtiyaç arayışı ile beraber topraklarımızı bilinçsiz bir şekilde kullanmamalıyız. Verimli tarım alanlarına yerleşim yerleri ya da sanayi kuruluşları kurmamalıyız. Gereksiz ve bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları ya da suni (yapay) gübreleri tercih etmemeliyiz.

2) Suyu koruyalım

Su, canlıların en önemli yaşam kaynaklarındandır. Yeryüzündeki su kaynaklarının sadece %1’den daha azı kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Artan nüfus ile beraber su kaynaklarına olan ihtiyacımız sürekli artmaktadır. Doğa yeniden su üretmez, var olan su döngüsü sonucunda tekrar kullanılır. Dişlerimizi fırçalarken, ellerimizi yıkarken, duş alırken, sebze-meyveleri yıkarken kısacası hayatımızın her alanında suyu tasarruflu kullanmalıyız.

3) Havayı koruyalım

Havadaki gazların miktarlarının değişmesi ya da havaya zararlı maddelerin karışması hava kirliliğine neden olmaktadır. Soluduğumuz havanın temiz olması, canlıların sağlıklı yaşamı ve doğal dengenin korunması için oldukça önemlidir. Nüfusun artması, kentleşme, sanayinin gelişmesi, insanların faaliyetleri gibi etkenlerle kirlenen hava, canlıların yaşamını ve doğal dengeyi tehdit etmektedir. Soluduğumuz havayı kirletmemeliyiz. Bunun için toplu taşıma araçlarını tercih etmeli, ağaçlandırma çalışmaları yapmalı, kalitesiz fosil yakıtlar yerine doğaya dost enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Ayrıca sanayi tesisleri yerleşim yerlerinden uzakta kurulmalı ve bu tesislerin bacalarına filtre takılmalıdır. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hava kalitesini bozmamalıdır.

4) Ormanları koruyalım

Ormanlar, bütün canlılar için oldukça önemlidir. Birçok canlıya ev sahipliği yaparken, fotosentez sonucu açığa çıkarttığı oksijen gazı ile canlılara hayat verir. Yağış, nem ve sıcaklık dengesini sağlar, erozyonu önler. Fakat ağaçların kesilmesi, orman yangınları, bilinçsiz avlanma gibi sebeplerle ormanlarımız yok olmaktadır.

5) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanalım

Güneş, hava, su, rüzgâr, biyokütle gibi enerji kaynakları doğada sürekli bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının atıkları yenilenemez kaynaklara göre doğaya daha az zarar verir ve çevreyi kirletmez. Bu sebeple enerji gereksinimimizi doğaya dost olan bu enerji kaynakları ile karşılamalıyız.

6) Geri dönüştürülebilir ürünleri kullanalım

Atıkların tekrar kullanıma kazandırılması işlemi geri dönüşüm olarak adlandırılır. İhtiyaçlarımızı karşılarken, geri dönüşümü olan ve doğaya dost ürünler kullanmalıyız. Kâğıt, plastik, cam, metal, pil vb. atıkları diğer atıklarla beraber çöplere bırakmamalıyız. Geri dönüştürülebilir atıklarımızı geri dönüşüm kutularına bırakmalıyız. Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklarımızı korur, enerji tasarrufu sağlar ve çevre kirliliğini de önlemiş oluruz.

Doğayı korumak için neler yapmalıyız?