Dili doğru kullanmanın önemi nedir? | Felsefe

Dili doğru kullanmanın önemi nedir? | Felsefe

Kasım 28, 2019 0 Yazar: dilimiz

Dili doğru kullanmanın önemi” konu anlatımı felsefe kitap ve ders notları kullanılarak derlenmiştir.

İnsanlar düşünmeye, çevresini tanımaya başlarken önce dış dünyadaki varlıklarla ilgilenmiştir. Varlığı bilmek için nesnelere ad vermiş ve kendisini dille ifade etmiştir. Dil olmadan düşüncemizi ifade edemeyiz. Çünkü düşünme dil yolu ile aktarılır. Örneğin düşüncemizin parçası olan akıl yürütme, kavramlar ve düşünme ilkeleri dil ile ortaya konulur. Bir akıl yürütmede düşündüklerimizi dile getiren önermeler vardır.

Önermelerin yapısında ise kavramlar yer alır. Kavramlar, akıl yürütmelerin temel unsuru durumundadır. Kavramlar hepimizin ortak kullandığı dilsel yapılardır. Düşündüğümüzü ifade ederken kavramları imlediği anlama uygun biçimde kullanmak gerekir.

Kavramları doğru kullanmak bilgiye ulaşmanın ve iletişimin temel koşullarından biridir. Bazen günlük dilde kavramları, sözcükleri ve deyimleri yanlış kullanırız. Söz konusu yanlışlar beraberinde birçok yanlış anlamayı getirir. Geçerli bir akıl yürütmenin temel kuralı bir sonucun kanıtlanması için ortaya konulan öncüllerin doğru ve yeterli olmasıdır.

Kavramın yanlış kullanılması, önermenin yanlış anlaşılmasına neden olur. Önermenin yanlış olması, öncüllerin yanlış olması demektir. Öncüllerin yanlış olması, akıl yürütmenin geçersiz olması anlamına gelir. Bu yüzden düşüncesini mantıksal biçimde ifade etmek isteyen herkes doğrudan dille ilgilenmek zorundadır. Dil ve mantık ilişkisi filozofları kesinlik arayışına götürmüştür. Filozoflar düşüncelerini kesin bir biçimde dile getirebilmenin yollarını aramışlardır.

Bunu başarabilmek için de dili kullanmışlardır. Dili doğru kullanmak günlük hayatımızda olduğu gibi bütün düşünme alanlarında önemlidir. Günlük dilde bir cümlenin açık ve anlaşılır olması için dilin doğru kullanılması gerekir.

Fakat dilin sadece kurallarına uymak yeterli olmaz. Aynı zamanda kavramların anlamca ifade etmek istediğimiz şeyi karşılaması gerekmektedir. Aksi durumda iletişim veya doğru sonuca ulaşma mümkün olmayacaktır.

Kavram yanılgısı nedir?

Kişinin bir kavramı anladığı şeklin, kavramın ortaklaşa kabul edilen anlamından önemli derecede farklılık göstermesi durumudur. Örneğin; “Bu söylediklerin gerçek olamaz.” ifadesinde kullanılan “gerçek” kavramı hatalıdır. Çünkü bir şeyin gerçek olması var olması demektir.

Söylediklerimiz gerçeğe uygun ise doğru, değilse yanlış olur. Bu durumda ifade “Bu söylediklerin doğru olamaz.” şeklinde olmalıdır. Doğruluk bilgiyi, gerçeklik ise varlığı niteler. Görüldüğü gibi zihinde doğruluk kavramının yerine gerçeklik kavramının yer alması bir kavram yanılgısıdır.

Kavram yanılgılarının nedenleri

  • Ön yargılar
  • Temeli ve kesinliği olmayan fikirler
  • Yanlış anlamalar
  • Gerçekliğe dair yanlış algılar

Dili doğru kullanmanın önemi” yazımı beğendiysen paylaşmayı ve sitemizi arkadaşlarına önermeyi unutma.

Dil düşünce şeklimizi nasıl etkiliyor

İlgili Konular