Denetimli Serbestlik İhlali Af Kapsamında mı?

Denetimli Serbestlik İhlali Af Kapsamında mı?

Ekim 15, 2018 35 Yazar: dilimiz

24 Haziran seçimleri sonrasında Milliyetçi Hareket Partisinin öne sürdüğü af fikri halen tartışılmaktadır.

MHP’nin af taslağı yakın zamanda basında yer aldı. Öneriye göre genel bir af yerine ceza indirim ön planda. Af taslağında dikkat çeken diğer konu ise terör, cinsel ve kadına karşı işlenen suçların kapsam dışında tutulduğudur.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin yani sıra denetimli Serbestlikte cezasını infaz eden hükümlüler de olası bir af veya ceza indiriminden faydalanabilecekler mi sorusunun yanıtını merak ediyorlar.

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki gündemdeki ceza indirimi yasa tasarısında kapsam dışında tutulan suçlar haricinde herhangi bir detay bulunmuyor. Yani yasadan faydalanabilecek hükümlüler; açık cezaevi hükümlüsü, kapalı cezaevi hükümlüsü veya denetimli serbestlik hükümlüsü olarak sınıflandırılmıyor.

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli Serbestlik Tedbirlerini İhlal Edenler Aftan Yararlanabilir mi?

MHP’nin yasa teklifi kabul görürse Denetimli Serbestlik Tedbirini İhlal edenlerde ceza indiriminden faydalanabilecekler, ancak bu durum ihlali ortadan kaldırmayacaktır.

Örneğin 5 yıllık bir cezanın son 2 yılını denetimde geçirirken ihlal eden birisinin ceza indiriminden faydalandığını düşünelim. 5 yıllık bir ceza indirimi yatacağı tüm süreyi karşıladığı için kişi tahliye edilerek salıverilir, fakat daha uzun süreli bir cezada indirim yararın tamamını karşılamazsa hükümlü bakiye kalan cezayı infaz ettikten sonra tahliye edilerek salıverilir.

Denetimli serbestlik tedbirini ihlal etmiş olmak ceza indiriminden faydalanmaya engel değildir. Kanuna göre cezasının tamamını denetimde infaz ederken ihlal eden hükümlü, bakiye cezanın koşullu salıverme tarihine kadar kapalı kuruma alınır. Yani ceza indirim olsa dahi hükümlü koşullu salıverilme tarihine kadar kapalı kurumda cezasını infaz eder, hiçbir suretle açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestlik kurumuna ayrılamaz.

Denetimli serbestlik ihlalinde ceza indirimi veya af konularında aklınıza takılan soruları aşağıdaki yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Denetimli Serbestlik Ne Demek?

Denetimli serbestlik, belirlenen yasa gereğince deneme süresinde, şahsın cezasının sosyal hayatını kısıtlamadan infazına imkan tanıyan bir ceza hukuku kurumudur.

Denetimli serbestlik yasası kimleri kapsıyor?

70 yaşını bitirmiş ve 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlülerin denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak. Ağır hastalık, kocama ve engellilik nedeniyle hayatını yalnız sürdüremeyen 65 yaş üstü hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanabilir.

Denetimli Serbestlikten Kaç Kez Yararlanılır?

Hükümlü iki farklı mahkeme kararı olsa dahi denetimli serbestlik yasasından ancak bir kez yararlanabilir (Yargıtay 10. Ceza Dairesi – 2014/467 karar).

Denetimli Serbestlik Nasıl Uygulanır?

Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyle birlikteliğini devam ettirebilmesi ve dış Dünya ile uyum içinde kalabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu olarak salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarıda sosyal yaşantısına denetimli olarak devam etmesidir.

Denetimli Serbestlik Nasıl Kaldırılır?

Denetimi kaldırma imkanı yoktur, denetim kurallarına uyulmaması halinde kalan ceza süresi kapalı cezaevinde devam ettirilir.

Denetimli serbestlik varken yurt dışına çıkabilir mi?

Mahkemece, kişi hakkında verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararı ile birlikte yurt dışına çıkışın yasaklanmaması durumunda yurt dışına çıkmaya engel bulunmamaktadır. Kaynak

Denetimli Serbestlikte Nelere Dikkat Edilmeli?

  • Yapılan çağrılara ve hazırlanan denetim planına,
  • İyileştirme çalışmaları kapsamında belirlenen yükümlülüklere,
  • Kararın infazı ve denetim için belirlenen kurallara,
  • Denetimli serbestlik personelinin uyarı ve önerilerine uymak zorundadır.
  • Eğer yükümlülük elektronik cihazlar kullanılmak suretiyle yerine getiriliyor ise, yükümlü elektronik kelepçe ve diğer cihazlar ile ilgili üniteyi usulüne uygun olarak kullanmak ve korumak zorundadır.
  • Yükümlü, denetimli serbestlik personeli ile cezaların infazında görev alan diğer kurumların personeline saygılı davranmak, müdürlüğün ve diğer kurumların işleyişinin bozulmaması ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için gerekli özeni ve dikkati göstermek zorundadır.
  • Yükümlü, müdürlüğe alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında ya da kesici, delici aletler ve ateşli silahlarla gelemez ve bu şekilde yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmalara katılamaz.
  • Yükümlü yerleşim yeri adresini değiştirir ise yeni adresini müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Yeni adresin bildirilmemesi ve adres kayıt sisteminden de tespit edilememesi halinde, yükümlünün eski adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.
  • Askere alınan yükümlü, müdürlüğe durumunu bildirmek ve ilgili belgeleri iletmek, mahpusluk ya da askerlik durumu sona eren yükümlü on gün içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır.
  • Bu maddede belirtilen kurallar yükümlülük yerine geçer. Yükümlü bu kurallara uymak ve katlanmak zorundadır. Kaynak: http://www.baltaci.av.tr/denetimli-serbestlikle-ilgili-soru-cevap/