Çin Seddi Kimin Korkusundan Yapıldı?

Çin Seddi Kimin Korkusundan Yapıldı?

Çin Seddi konusunda araştırma yaparken Türk milletinin Çin Seddi konusunda cevabını en çok merak ettiği sorunun; “Çin Seddi Kimin Korkusundan Yapıldı” olduğunu gördüm.

Çin Seddi konusunda soruya cevap olacak detaylı bilgi içeren makaleye bir göz atalım:

Çin Seddi

Çin beylikleri arasındaki egemenlik mücadelesine karışan Hunlar, Çin toprakları üzerine akınlarını ve baskılarını karşı konulmayacak derecede artırdılar ve Çin’in bütün Kuzey eyaletlerini ele geçirdiler.

Çinliler, zamanın en mükemmel silâhlarına ve en hızlı hareket kabiliyetine sahip olan Hun akıncılarına karşı koyamadılar. Çin kralları, Hun akınlarını durdurabilmek için dünyanın hiçbir yerinde ve devletinde görülmemiş tedbirlere başvurdular.

Hun akınlarına karşı Çin Cao Krallığı’nın inşa etmeye başladığı surlar, Ts’in Krallığı zamanında tamamlandı (M.Ö.214) ve bugün görenleri hayretler içinde bırakan 2400 km. uzunluğundaki “Çin Seddi” meydana getirildi.

Öte yandan, aynı Cao Krallığı’nda Hun akınları yüzünden, , köklü reform hareketlerine girişilmek zorunda kalındı. Önce ağır savaş arabaları hizmetten kaldırıldı. Yerine Hunlarınki gibi manevra kabiliyeti yüksek atlı birlikler teşkil olundu. Ayrıca, askerlerin üzerinden hareketi engelleyen ipekli uzun elbiseler çıkarıldı. Bunun yerine Hun pantolonları, çizmeleri ve başlıkları (börk) giydirildi; belleri Hun kemerleri ile sıkıldı; hepsi Hun silâhları ile donatıldı ve Hun tarzında eğitimlere başlandı. Fakat Çin aldığı bütün bu tedbirlerle Hun akınlarını durduramadı.

Çin Seddi konusundaki bu makaleden de anlaşılacağı üzere Çin Seddi Türklerin ataları olan Hunlar’ın korkusundan yapılmıştır.

  • Çin seddi hangi iki ülke arasındadır?
  • Çin Seddi hangi ülkededir?
  • Çin Seddi hangi Türk devletinin saldırılarından korunmak için yapılmıştır?
  • Çin Seddi kaç km?
  • Çin Seddi kaç yılda yapıldı?
  • Çin Seddinde kaç basamak vardır?
  • Çin Seddi kaç yılda yapılmıştır?
  • Çin Seddi kaçıncı yüzyılda yapıldı?