Çevren Kon Düzeneği

Çevren Kon Düzeneği

“Gök Küresinin Temel Ögeleri” konu başlığı altında çevren düzlemi ve çevren kavramlarını tanımlamıştık. Çevrenin gök küresini, iki yarı küreye ayırdığını öğrenmiştiniz. Şimdi bu bilgilerinizi kullanarak bir kon düzeneği oluşturalım.

Bir gözlemcinin şekildeki gibi bulunduğu noktadan yerküreye teğet çevren çemberini çiziniz. Önceki bilgilerinizi kullanarak zenit ve nadir nok­taları ile uçlakları belirleyiniz

Dünya’nın yarıçapının gök cisimlerinin uzaklıkları yanında ihmal edi­lebilir olduğunu kabul ederek gözlemcinin merkezde konumlandığı bir kü­re çiziniz.

Çevren Kon Düzeneği 1

Çevren Kon Düzeneği

Çevren üzerinde gözlemcinin güney noktasından düşey çemberin çevreni kestiği noktaya kadar o­lan yayı gören merkez açı, azimut açısı (a) olarak tanımlanır.

Çevren Kon Düzeneği 2

Azimut açısı

Çevrenle düşey çemberin kesişim noktasından gök cismine kadar olan yayı gören merkez açı, yük­seklik açısı (h) olarak tanımlanır. Zenit noktasından gök cismine olan açı da (z) zenit açısıdır ve h+z = 90 şeklinde verilir. +90˚ ile -90˚ arasında değişen değerler alır.

Çevren Kon Düzeneği 3

Yükseklik ve zenit açısı

Buna göre herhangi bir gözlem yerinde Kutup Yıldızı’nın yükseklik açısı ölçüldüğünde o yerin enle­mi bulunmuş olur.

Çevren Kon Düzeneği 4

Enlem sonuç