Bölgeye Göre Zaman Hesaplaması

Bölgeye Göre Zaman Hesaplaması

Coğrafi Kon Düzenekleri” konu başlığı altında enlem (ϕ) ve boylam (λ) açılarının nasıl ölçüldüğünü öğrenmiştiniz. Aşağıda dünya haritası üzerinde enlem ve boylam çizgileri gösterilmiştir. Kuzey ve güney kutup noktalarını birleştiren sonsuz sayıda boylam çemberi çizilebilir.

Bölgeye Göre Zaman Hesaplaması 1 – bolgeye göre zaman
Bölgeye göre zaman

Greenwich’ten geçen boylam çemberinin Dünya’yı batı ve doğu yarım küre olmak üzere iki eşit parçaya ayır­dığı kabul edilir. Başlangıç boylamından itibaren 15˚ lik açılarla tanımlanan 24 adet boylama saat boylamı adı verilir.

Başlangıç boylamının doğusundaki saat boylam­ları sırasıyla 1 saat doğu boylamı, 2 saat doğu boylamı, şeklinde adlandırılırken batısında yer alanlar 1 saat batı boylamı, 2 saat batı boylamı şeklinde

Bölgeye Göre Zaman Hesaplaması 3 – saat boylami
Saat Boylamı (Greenwich)

Herhangi bir saat boylamının, 7˚30 doğusundan ve 7˚30 batısından geçen boylamların arasında kalan böl­geye, o saat boylamının saat dilimi adı verilir. Aynı saat dilimindeki bölgelerde kullanılan ortalama güneş zamanı ise bölge zamanı olarak tanımlanır.

Bölgeye Göre Zaman Hesaplaması 5 – ulkemizden gecen enlem ve boylamlar
Ülkemizden geçen Enlem ve Boylamlar

Yukarıdaki haritada 1˚ lik açılarla ülkemizden geçen boylam çizgileri gösterilmiştir. Haritayı inceledi­ğinizde, İzmit yakınlarından geçen 30˚ boylamının 2 saat doğu boylamına karşılık geldiğini fark etmiş olmalısınız. Ülkemizde bölge zamanı olarak 30˚ doğu boylamı kullanılmaktadır.

Bölgeye Göre Zaman Hesaplaması 7 – saat farki
Saat Farkı

Yerel Yıldız Zamanı

Yerel yıldız zamanını tanımlamış, yıldız günü ve güneş günü arasındaki dönüşüm eşitliklerini ince­lemiştik. Şimdi aşağıdaki etkinliği yaparak boylam farkı ve yerel yıldız zamanı arasındaki ilişkiyi incele­yelim.

Yerel yıldız saati ve yerel güneş saatinin gözlemcinin bulunduğu boylama bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini, bu nedenle günlük yaşam için kullanışlı olmadığını biliyorsunuz. Bu değişkenliğin yarataca­ğı sorunları çözmek amacıyla geliştirilen bölge zamanı uygulamasına göre ülkemizde saat farkı bulun­mamaktadır.

Buna karşılık Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi yüzölçümü büyük olan ülkelerde, aynı ülke içerisinde saat farkları yaşanmaktadır.