Bilim Araştırma Merkezleri ve bu Merkezlerin Önemi

Bilim Araştırma Merkezleri ve bu Merkezlerin Önemi

Bilim Araştırma Merkezleri ve Fizik Bilimi İçin Önemi

Özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek amaçlı kurulan kuruluşlardır.

Bilim merkezlerinde temel bilimler, mühendislik, uzay teknolojileri, yazılım, tıp meteoroloji, savunma sanayi gibi farklı alanlarda bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

Türkiye’de Bilim Araştırma Merkezleri

Araştırmaların teknolojik yenliklere dönüştürülmesini için ülkemizde TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) ve ASELSAN (Askeri Elektronik Silah Sanayi) gibi bilim araştırma merkezleri kurulmuştur.

Dünya’da Bilim Araştırma Merkezleri

Dünyada bilim araştırma merkezlerinden önde gelenlerinden biri Amerika Birleşik Devletleri’nin bir kuruluşu olan NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)’dir.

Avrupa’da ise uzay araştırmaları ise Avrupa Uzay Ajansı olan ESA ( European Space Agency) tarafından yapılmaktadır.

Yine Avrupa’da İsviçre’nin Cenevre kentinde Avrupa ülkelerinin bir araya gelmesi ile CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ) kurulmuştur.

Bilimsel Araştırmalarda Etik İlkeler:

Bilimsel araştırma ve yayınlarda yüksek ahlak, dürüstlük ve açıklık, özgünlük, tarafsızlık prensiplerinin uygulanması gereklidir.

Bir çalışma faaliyetinde bulunan insanların ahlak ilkelerini, davranış biçimlerini, görevlerini ve zorunluluklarını belirleyen kurallar zincirine etik denir.

Türkiye’de araştırma ve yayın etiği ile ilgili kurullar YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve üniversiteler arası etik kurullardır.

Bir bilimsel araştırmada araştırmanın değerini ve güvenilirliğini azaltan her tür girişim bilimsel yanıltma olarak adlandırılır. Bilimsel yanıltmaya disiplinsiz araştırma, bilimsel yalancılık ve saptırmalar neden olmaktadır.

Bilimsel yanıltmalar kaynak ve zaman israfına yol açar. Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, yazı veya çizimlerini kullanmak aşırma (intihal) olarak adlandırılır ve etik değildir.

Bu bilgiler ancak bilimsel kurallara uygun bir şekilde o kişi kaynak gösterilerek ve etik kurullarınca belirlenen kurallara uyularak kullanılabilir.