Atıklar ve Geri dönüşüm hakkında bilgi

Atıklar ve Geri dönüşüm hakkında bilgi

Ocak 17, 2021 0 Yazar: dilimiz

Kullanıldıktan sonra işe yaramaz hale gelen, kullanım süresi dolmuş ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere genel olarak atık denmektedir. Başka bir ifadeyle kullanılmış, istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her türlü maddeye atık denir. Günlük yaşamımızda ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra bol miktarda atık üretiriz. Ekosistem, çevreye atılan bu atıkları kendi kendine belirli ölçüde ortadan kaldırabilme özelliğine sahiptir. Ancak sanayi devrimi ile atıklar çoğalmış ve doğal yolla ortadan kaldırılamayacak hale gelmiştir. Sanayileşme gündelik hayatımıza giren plastik, sentetik ve cam gibi atıkların doğa tarafından ayrıştırılması çok zor ve çok uzun zaman alan bir süreçtir.

Atıkları Sınıflandırılması

Atıklar; katı, sıvı ve gaz atıklar olmak üzere üç gruba ayrılabilir.

Katı sıvı ve gaz atıklar
Katı sıvı ve gaz atıklar

Atıklar

Sıvı AtıklarGaz Atıklar
Kanalizasyon suları, evsel atık yağlar, sanayi atık yağ ve sıvıları, atık petrol türevi yağlar, cıva atıkları gibi.Sanayi tesislerinden çıkan gazlar, fosil yakıt kaynaklı gazlar, egzoz gazları, metan gazı, spreyler gibi.
Katı Atıklar
Evsel (Basit) Atıklarıİnşaat AtıklarıEndüstriyel ve Tehlikeli AtıklarTıbbi Atıkları
Yiyecek atıkları, tekstil atıkları, idari atıklar, pazar atıkları, zirai ve hayvansal ürün atıkları gibi.Yıkıntı atıkları, beton ve molozlar, hafriyat atıkları, kül ve cüruf atıkları, inşaat ve arıtma çamurları atıkları.Pil, batarya, akü, elektrikli aletler, makine ve metal atıkları, lastik, plastik, ambalaj atıkları, radyoaktif atıklar gibi.Bulaşıcı atıklar, patolojik (Ameliyat) atıklar, ilaç atıkları gibi.

Bilgi: Yediğiniz ve çöpe attığınız bir portakal kabuğu doğada yaklaşık olarak 6 ayda ayrışır. Bu süre piller için 100 yıl, plastik şişeler için 1000 yıldır.

Geri Dönüşüm

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin dönüşüm yöntemleri ile hammaddelerinin tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasına geri dönüşüm denir.

Geri Dönüşüm
Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm sayesinde ilk olarak atık miktarı azaltılmış olur ve bu da çevre kirliliğini azaltır. Doğal kaynaklar daha az kullanıldığı için korunmuş olur. Enerji tasarrufu yapılır ve ülke ekonomisine katkı sağlanır. Uzun vadede ise çevrenin ve tüm canlıların korunması için çok önemlidir.