Atıklar ve Geri dönüşüm hakkında bilgi

Atıklar ve Geri dönüşüm hakkında bilgi

Ocak 17, 2021 0 Yazar: dilimiz

Atık, kullanım süresi dolmuş, artık işe yaramaz hale gelmiş ve yaşam alanlarından uzaklaştırılması gereken maddelere verilen genel isimdir. Kısaca; çevreye zarar vermeye başlamış, istenmeyen ve kullanılmış her türlü maddeye atık adı verilir. Her gün ihtiyaçlarımızı karşılama rutinlerimiz neticesinde bir çok atık üretiriz. Her ne kadar ekosistem bu atıkları kendi kendine kısmen ortadan kaldırabilme özelliğine sahip olsa da, sanayi devrimi ile birlikte atıklar doğal yollarla ortadan kaldırılamayacak düzeyde çoğalmıştır. Sanayileşme ile birlikte günlük hayatımızın birer parçası haline gelmiş olan sentetik, plastik ve cam gibi maddelerin doğa tarafından doğal yollarla ayrıştırılması çok uzun bir süreçtir ve oldukça zordur.

Atıkları Sınıflandırılması

Atıklar; katı, sıvı ve gaz atıklar olmak üzere üç ayrı gruba ayrılmıştır.

Katı sıvı ve gaz atıklar
Katı sıvı ve gaz atıklar

Atıklar

Sıvı AtıklarGaz Atıklar
Kanalizasyon suları, evsel atık yağlar, sanayi atık yağ ve sıvıları, atık petrol türevi yağlar, cıva atıkları gibi.Sanayi tesislerinden çıkan gazlar, fosil yakıt kaynaklı gazlar, egzoz gazları, metan gazı, spreyler gibi.
Katı Atıklar
Evsel (Basit) Atıklarıİnşaat AtıklarıEndüstriyel ve Tehlikeli AtıklarTıbbi Atıkları
Yiyecek atıkları, tekstil atıkları, idari atıklar, pazar atıkları, zirai ve hayvansal ürün atıkları gibi.Yıkıntı atıkları, beton ve molozlar, hafriyat atıkları, kül ve cüruf atıkları, inşaat ve arıtma çamurları atıkları.Pil, batarya, akü, elektrikli aletler, makine ve metal atıkları, lastik, plastik, ambalaj atıkları, radyoaktif atıklar gibi.Bulaşıcı atıklar, patolojik (Ameliyat) atıklar, ilaç atıkları gibi.

Sürekli tüketilen sıradan bir portakal kabuğu doğaya bırakıldığında doğal yollarla 6 ayda ayrıştırılabilirken piller 100 yıl, plastik şişeler ise 1000 yıl gibi uzun bir sürede ayrıştırılabilmektedir.

Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm, artık kullanılmayan geri dönüştürülebilir malzemelerin hammaddelerinin bir takım geri dönüşüm yöntemleri kullanılarak yeniden imalata kazandırılması sürecine verilen isimdir.

Geri Dönüşüm
Geri Dönüşüm

Geri dönüşüm sürecinde doğada bulunan atık miktarı önemli ölçüde azalır ve bunun neticesinde çevre kirliliği de aynı düzeyde azaltılmış olur. Daha az doğal kaynak tüketimi tetiklenmiş olur ve doğal kaynaklar korunmuş olur. Enerjiden önemli ölçüde tasarruf edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanır. Özellikle çevre ve tüm canlıların uzun vadede korunması sağlanır.

Atık Nedir?

Atık, kullanım süresi dolmuş, artık işe yaramaz hale gelmiş ve yaşam alanlarından uzaklaştırılması gereken maddelere verilen genel isimdir. Kısaca; çevreye zarar vermeye başlamış, istenmeyen ve kullanılmış her türlü maddeye atık adı verilir.

Geri dönüşüm nedir?

Geri dönüşüm, artık kullanılmayan geri dönüştürülebilir malzemelerin hammaddelerinin bir takım geri dönüşüm yöntemleri kullanılarak yeniden imalata kazandırılması sürecine verilen isimdir.

Atıklar nasıl sınıflandırılır?

Atıklar; katı, sıvı ve gaz atıklar olmak üzere üç ayrı gruba ayrılmıştır. Sıvı atıklara; Kanalizasyon suları, evsel atık yağlar, sanayi atık yağ ve sıvıları, atık petrol türevi yağlar, cıva atıkları gibi örnekler verilebilirken, Gaz atıklar; Sanayi tesislerinden çıkan gazlar, fosil yakıt kaynaklı gazlar, egzoz gazları, metan gazı, spreyler gibi şeklinde örneklendirilebilir.