Astronominin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Alt Alanları

Astronominin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Alt Alanları

Mart 31, 2020 0 Yazar: dilimiz

Astronominin Diğer Bilimlerle İlişkisi ve Alt Alanları incelenmeden önce bilinmesi gerekenler; Antik Mısır’da Nil Nehri’nin taşma zamanlarını belirlemek için yapılan takvime kaynaklık eden Akyıl­dız -bilimsel adı ile Sirius (Siryus) -o dönemde o kadar önemlidir ki Keops Piramidi’nin kraliçe odası, bu yıldızı görecek şekilde tasarlanmıştır.

Meksika’nın Yucatán (Yukatan) Yarımadası’nda Chichén Itzá (Çiçen İtza) kentinde bulunan El Castillo (El Kastilo, Kale) Tapınağı Mayalar tarafından yapılmış­tır. Bu ve benzeri tapınakların Mayalar tarafından astro­nomik gözlemler yapmak için de kullanıldığı düşünül­mektedir. Ancak bütün bu bilgilere astronomi ve arkeo­loji bilimlerinin ortak çalışması ile ulaşılabilir. Benzer şekilde gözlemevlerinin kuruluşu sırasında astronom­lar, meteoroloji ve coğrafya biliminin verilerinden de ya­rarlanmışlardır.

Bu ilişkileri dikkate aldığımızda astrono­miyi aşağıdaki gibi alt dallara ayırabiliriz:

Astronominin Alt Alanları

  • Arkeoastronomi: İnsanların geçmişte gökyüzü ile ilgili olayları nasıl inceleyip yorumladıklarını araştıran alt alandır. Arkeoastronomi; arkeoloji, antropoloji, etnografya bilimleri ile ortak çalışır.
  • Astromatematik: Gök cisimlerinin yörüngeleri ile ilgili hesaplamaları yapar. Ayrıca gözlemlerden elde edilen sayısal verilerin yorumlanması da bu alt alanın konusudur. Gök mekaniği olarak da adlandı­rılır.
  • Astrofizik: Gök fiziği olarak da adlandırılan bu alt alan, gök cisimlerinden yayılan elektromanyetik dalgalardan elde edilen verileri yorumlar. Ayrıca gök cisimleri ve yıldızlar arası ortamdaki madde-ışınım etkileşimi de bu alt alanın konusudur.
  • Astrokimya: Gök cisimlerinin ve yıldızlar arası ortamın kimyasal yapısını inceleyen alt alandır.
  • Astrobiyoloji: Evrendeki olası yaşam formlarının oluşum ve gelişimlerini inceleyen alt alandır.
  • Astrojeoloji: Gezegenlerin, doğal uyduların, gök taşı vb. gök cisimlerinin yapılarını ve oluşumlarını inceleyen alt alandır.

Astronomi bilimi üzerine en önemli araştırmaları NASA yapmaktadır.