Araç ilk yardım çantası içindekiler

Araç ilk yardım çantası içindekiler

Nisan 9, 2020 1 Yazar: dilimiz

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurma zorunluluğu vardır. Bir ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemeler ve miktarları aşağıda listelenmiştir.

Araç ilk yardım çantası malzemeleri

Büyük sargı bezi

Yara üzerine konulan pansuman malzemelerinin yara üzerinde sabitlenmesi için kullanılır. Ayrıca kırıklarda, bölgenin tespiti ve hareketsizliğini sağlamak için de kullanılır. Bunlardan başka yarayı çevresel etkilerden korumak, kol ve bacaklardaki kanamaları durdurmak ve şişlikleri önlemek amacıyla da kullanılmaktadır.

Steril gazlı bez

Kanayan yerin ya da yaranın üzeri kapatılırken kullanılır.

Üçgen sargı bezi

İlk yardım müdahalelerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Kanamanın çok olduğu durumlarda sıkıca bandaj yapılarak kanamanın durmasını sağlar. Vücutta göğüs, karın, kol, bacak ve saçlı deride bulunan yaraların sarılmasında kullanılır. Kol kırıkları, burkulmalar, çıkıklar ve diğer yaralanmalarda da yaralı bölge üçgen sargı bezi ile sabitlenir ve askıya alınır. Bir metrekarelik herhangi bir kumaş parçası da (eşarp, masa örtüsü vb.) karşılıklı iki köşesinden kesildiğinde üçgen sargı bezi olarak kullanılabilir.

Antiseptik solüsyon

Yaranın mikroplardan arındırılıp dezenfekte edilmesinde kullanılır. Sıyrık gibi basit yaralanmalarda yara kirlenmişse temiz suyla yıkanıp gazlı bezle kurulandıktan sonra yaraya antiseptik solüsyon sürülebilir. Eğer antiseptik solüsyon sürülen yerde kaşıntı, yanma, kızarıklık oluşursa yara hemen bol suyla yıkanıp yaralı hastaneye götürülmelidir.

Plaster

Yara üzerine konulan pansuman malzemesinin sabitlenmesi için kullanılır.

Çengelli iğne

Sargı bezlerini tutturmak için kullanılır.

Küçük makas

Gerekli hâllerde giysi ya da sargı bezlerini kesmek için kullanılır.

Esmark bandajı

Esmark bandajı kol ve bacaklardaki atardamar kanamalarının durdurulmasında kullanılır. Esmark bandajı, kanayan kısmın üst bölgesinden iyice gerilerek sarılır. Böylece atardamar sıkıştırıldığı için kan kaybı durur. Ancak bandaj 20 dakikada bir gevşetilmelidir. Yaralı, bir sağlık kuruluşuna nakledilirken bu uygulamanın hangi saatte yapıldığı mutlaka bir kâğıda yazılarak yaralının üstüne iliştirilmelidir.

Turnike

Durmayan kanamalarda en son başvurulabilecek çaredir. Sadece kol ya da bacaktaki atar damar kanamalarının durdurulmasında kullanılır. Üçgen sargı bezi, kravat ya da herhangi bir kumaş kullanılarak da turnike yapılabilir.

Yara bandı

Küçük kanama, derin olmayan küçük yara ve sıyrıklarda kullanışlıdır.

Alüminyum yanık örtüsü

Trafik ve iş kazalarında şoka giren yaralının vücut ısısını sabit tutmak amacıyla üstünü örtmek, yaralıyı dış etkenlerden korumak ve yanık sonrasında yaralının şoka girmesini önlemek için kullanılır.

Tıbbi eldiven

Tıbbi eldiven, öncelikle müdahalede bulunan kişiden yaralıya virüs ve bakteri bulaşmasını önlemek için kullanılır. Aynı şekilde bu eldiven yaralıdan müdahalede bulunan kişiye de virüs ve bakteri bulaşmasını önler.

El feneri

Aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlarda kullanılır.