Akıl yürütmede dilin doğru kullanımı nedir?

Akıl yürütmede dilin doğru kullanımı nedir?

Aralık 5, 2019 1 Yazar: dilimiz

“Akıl yürütmede dilin doğru kullanımı” konu anlatımı 10. sınıf Felsefe kitap ve ders notları kullanılarak derlendi.

Dil insanların duygu ve düşüncelerini anlatmak, iletişim kurmak amacıyla kullandıkları semboller bütünüdür. Duygularımızı ve her türlü düşüncemizi dille ifade etmekteyiz. Dilsiz, ne geçmişten ne gelecekten ne de şimdiden söz edebiliriz. İnsan emeğinin sonucu ortaya koyulmuş bütün eserler dil ile ifade edilmiştir. Dil ve düşünce ilişkisi üzerinde çokça düşünülen önemli bir konudur. Şöyle ki her dil, kendine özgü bir biçime sahiptir.

Bunun için ortak bir dille konuşan bir toplumun üyeleri o dilin mantığına sahip düşünür. Bu ortak düşünme özelliği kendini sanatta, felsefe ve bilimde de gösterir. İnsanlar dil aracılığıyla bir kültürü oluşturmuş ve böylece toplum olmayı başarmıştır. Dil, yeni buluşların kapısını açmış ve bilimlerin oluşmasında en önemli araçlardan biri olmuştur.

Dil, insanın dış dünyaya açılan penceresidir. Varlık dilde bir söze dönüşünce anlam kazanır. Böylece somut ve soyut nitelikleri olan bütün varlıklar insanların ortak bir unsuru hâline gelir. Diğer bir deyişle dil, varlığı söze dönüştürür. Böylece dil insanla dünya arasında bir köprü olur. Olaylar, nesneler ve yaşantılar dil ile kendini ortaya çıkartır. İnsan dili sayesinde bilmediklerine bir ad verir. Onları kavramlaştırır.

Kısaca Konu Başlıkları

Akıl yürütmede dilin doğru kullanımı

Dil ve düşünce İlişkisi

Dilin yapısı, düşünce ve dil arasındaki ilişki dil felsefesinin önemli konularından biridir. Martin Heidegger (Martin Haydeger), “Dil varlığın evidir.” demiş, L. Wittgenstein ise “Dilimin sınırları, varlığımın da sınırlarıdır.” ifadesini kullanmıştır. Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi dil düşünceyi ifade etmede kullanılan bir araç olmanın ötesinde anlamın kendi içinde inşa edildiği canlı bir yapıdır. Dilin olanakları, dilin sınırları düşüncenin de düzgün, açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmesini sağlar.

Dil, yaşayan canlı bir varlıktır. Bu nedenle dili kalıplaşmış bir varlık gibi düşünemeyiz. Dil, toplum içerisinde gelişir. Felsefe dille yapılır, düşünce dille ifade edilir. Dilin yetkinliği felsefe ve düşünceyi ifade etme ve sistem kurmayı da kolaylaştırır. Kavram açısından fakir, kendi kendini yenileyemeyen dillerde felsefe, bilim, sanat gibi etkinlikler zorlaşır. Bu nedenle dilin zenginliği, üretkenliği fikirce zenginleşmenin de şartlarındandır.

Diğer taraftan felsefi ve düşünsel etkinlikler dilin zenginleşmesini de sağlar. Bir kültürde ne varsa dilde karşılığı vardır. Bu anlamda dil demek kültür demektir. Kültürlerin ve medeniyetlerin var olması ve gelişmesi dile bağlıdır. Bireysel kimliklerimiz de dil ile inşa olunur. Çünkü birbirimizi dil ile anlarız. Anladıklarımızı dil ile kendi duygu ve düşüncelerimize katarız. Böylece kişiliğimizi ve kimliğimizi inşa ederiz.

Dil ve kavram

Kavram, nesnelerin zihindeki tasarımıdır. Terim ise bu tasarımların tek bir sözcükle dilde ifade edilmesidir. Örneğin, ağaç kavramı ağaç nesnesi hakkında bildiklerimizin tümünü, tek bir sözcükle ifade eder. Ağaç hakkında artan bilgi birikimimiz, ağaç kavramının içini gün geçtikçe daha çok doldurur. Ağaç kelimesini her kullandığımızda zihnimizdeki tasarımı canlanır. Bu anlamda, dilin en önemli işlevi kavramlaştırmadır, diyebiliriz. Çünkü düşünmemizin temel unsuru kavramlardır.

Dil ve iletişim

Dilin temel işlevlerinin başında iletişim gelir. İnsan sosyal bir varlık olarak diğer insanlardan haberdar olmak ve kendi ihtiyaç, duygu ve düşüncelerini ötekilerine iletmek ister. Bunun için her kültür içerisinde bazı simge, sembol ve ritüeller vardır. Fakat bunların hiçbiri dilin yerini alamaz. Dil zengin bir kavramlar bütünüdür.

Her durumu ifade etmek için kullanılan kavramlar anlatılmak istenilenin doğru ve eksiksiz anlaşılmasına yardım eder. Kültür, dil sayesinde gelişir. Deneyimler dil sayesinde aktarılır. Dille yapılan iletişime yardımcı olarak jest ve mimikler, beden dili ve diğer göstergeler de önemli rol oynar. Ne anlatmak istediğimiz kadar nasıl anlattığımız, sesimizin tonu, tınısı, üslup da önemlidir.

Yapma, sahte tavırlarla yaptığımız konuşmalar inandırıcılıktan yoksun olur. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile sohbet programları ile paylaşılan emojiler bugün dildeki göstergelerin işlevlerini yerine getirmektedir. Üzgün bir yüz, kırık bir kalp, bir doğum günü pastası dilde çeşitli kelimelerle ifade edilmek istenen anlamı çok daha yalın bir biçimde iletebilmektedir.

“Akıl yürütmede dilin doğru kullanımı” yazımı beğendiysen paylaşmayı ve sitemizi arkadaşlarına önermeyi unutma.

İlgili Konular