2.Murad Dönemi’ndeki Kültürel Gelişmeler

2.Murad Dönemi’ndeki Kültürel Gelişmeler

2.Murad Dönemi : Osmanlı padişahları içerisinde asıl kültür hareketlerini başlatan, koruyup geliştiren, Türkçenin büyük devlet dili olmasına zemin hazırlayan, alimler ve sanatkarlar ile haftada iki gün görüşüp konuşan Sultan 2.Murad’dır. Bütün bunların yanında bilinçli bir Türkçeciliğe sahip olan 2.Murad, Türkçenin yozlaşmasına karşı tedbirler almıştır. Arapça ve Farsça eserlerden Türkçeye tercümeler yaptırmıştır. Yine mütercimlere eserlerinde sade ve açık bir dil kullanmalarını tavsiye etmiştir. 2.Murad Dönemi’nde, alim ve şairlerin çoğu, eserlerini Türkçe yazmışlardır.

İlginizi Çekebilir : Osmanlı’da Sözlü ve Yazılı Kültürün Toplum Hayatına Etkileri

2.Murad’ın aynı zamanda usta bir şair olması, Arapça ve Farsçadan Türkçeye eserler tercüme ettirmesi onun nazarında Türkçenin gelişmesini sağladı. Nitekim Danişmendname (Türklerin Anadolu’yu fethini anlatan destan) ve Kabusname (Mercimek Ahmet’e ait nasihatname) gibi eserler 2.Murad’ın gayreti ile yeniden Türkçeye tercüme ettirildi. Yine Osmanlı şiir mecmularından olan Mecmuatü’n-Nezair de 2.Sultan Murad’a adandı. 2.Murad Dönemi’nde bilimsel ve kültürel çalışmalara verilen destek sayesinde Azerbaycan, Türkistan ve Arap Yarımadası’ndan tanınmış birçok bilim insanı Edirne ve Bursa’ya gelerek yerleşti.

2.Murad, ömrünü gaza meydanlarında geçirdiği halde, imar işlerine de büyük önem verdi. Döneminde birçok eserin yapılmasına öncülük ettiği için Ebü’l-Hayrat diye anıldı. başta Bursa ve Edirne olmak üzere Rumeli’de birçok şehirde camiler, medreseler, saraylar ve köprüler yaptırdı. Külliye binaları ile birlikte inşa edilen Bursa Muradiye Cami ve Edirne Muradiye Cami kendi adını verdiği en büyük eserlerdir. Ayrıca Edirne Gazi Mihal Cami, Amasya Yörgüç Paşa Cami, Filibe Şehabeddin Paşa Cami, Üsküp Alaca İshak Bey Cami, Üsküp Sultan Murad Cami, Edirne Şah Melek Paşa Cami,

Edirne Beylerbeyi Cami ve Karaca Bey Cami yine onun döneminde yapıldı. 2.Murad Döneminin en önemli eserlerinden biri olan, Edirne’de inşa edilen Üç Şerefeli Camii’nin yanına ise bir medrese ve fakirler için bir de imarethane mevcuttur.

2.Murad Dönemindeki Kültürel Gelişmeler Kısaca – Maddeler Halinde

 • Osmanlı’nın dayandığı bir Türk boyu olan Kayı Boyu’nun simgesini para yerine geçen sikkelere bastırmıştır.
 • Çok sayıda cami, köprü ve medrese yaptırmıştır.
 • Yaptırdığı en büyük eser Üç Şerefli Camii’dir.
 • Yoksullara ayni ve maddi olarak yardımlar yapmıştır.
 • Ulema okulları kurmuştur.

Osmanlı Haritası

2.Murad Dönemi'ndeki Kültürel Gelişmeler
2 murat dönemi osmanlı haritası

Savaşları

 • Varna Savaşı
 • Kosova Savaşı
 • 2.Kosova Savaşı

Balkanlardaki Gelişmeler

 • Sırpların merkezi Semendire’yi alarak Sırp despotlu­ğuna son verdi (1439). Bosna Hersek vergiye bağlan­dı.
 • Yeni Macar Kralı Ladislas tarafından Erdel Voyvodalı­ğına getirilen Hunyadi Yanoş, Osmanlılardan Semen­dire’yi alarak, uç beyi Mezid’i pusuya düşürerek öldür­dü (1441). Ertesi yıl Osmanlı ordularının tekrar yenil­giye uğraması Avrupalılar arasında Türkler aleyhine yeni bir Haçlı Seferi düzenlenmesi fikrini doğurdu. Türkler aleyhine Karamanoğullarının da bulunduğu büyük bir ittifak kuruldu.
 • Haçlı ordusu Tuna’yı geçerek Osmanlı topraklarına girdi. Niş çevresinde yapılan savaşı Osmanlılar kay­betti (1443).
 • Mevsimin kış olmasından dolayı Haçlılar geri çekildi. Bu arada Arnavut Bey’i İskender Bey isyan etti. Karamanoğuliarı bu durumu fırsat bilerek Osmanlı toprak­larına saldırdı. Bütün bu gelişmeler üzerine 2.Murat Macarlara başvurarak barış istedi. İki taraf arasında on yıllık barış şartlarını içeren Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı (1444).

Edirne Segedin Antlaşması Maddeleri(1444) 

 • Sırp prensliği yeniden kurulacak Osmanlılar’a vergi verecek
 • Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak
 • Eflâk Beyliği Macar egemenliğinde kalacak Os­manlılar’a vergi vermeye devam edecek
 • Tuna nehri iki taraf arasında sınır kabul edilecek
 • Her iki taraf kutsal kitapları üzerine yemin edecekler
 • On yıl savaş yapılmayacak