18 ve 19. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özellikleri

18 ve 19. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özellikleri

Kasım 19, 2019 0 Yazar: dilimiz

18 ve 19. Yüzyıl felsefesi genel özellikleri ile aydınlanma çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem felsefesini anlamak için ilk önce onun özelliklerini, problemlerine ve o dönemin dil ve edebiyatının felsefe ile olan ilişkisine bakmak gerekir.

18 ve 19. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özellikleri

Bu çağ felsefesini “Aydınlanma felsefesi” olarak adlandırılmış ve bu konuda en iyi tanımı dönemin ünlü düşünürü hatta aydınlanmanın en önemli düşünürlerinden olan i.kant yapmıştır.

İ.Kant‘a göre aydınlanma: “İnsanın kendi suçu nedeniyle düşmüş olduğu ergin olmayış durumundan kurtulma” olarak tanımlanmıştır. Kant bu döneme ilişkin “aklını kullanma cesaretini göster” demiştir.

Aydınlanmanın amacı doğa ve insanı akıl temelinde anlamaktır. Bu dönemde ekonomik ve siyasal bir çok gelişmeyi hayata geçiren en önemli gelişme aklın öne çıkması olarak belirtilmiştir. Bu gelişme neticesinde ise Fransız ihtilali ve Sanayi devrimi gibi üretim anlamında önem arz eden olaylar meydana gelmiştir.

18 ve 19. yüzyılda aydınlanma ile birlikte ekonomik olarak da değişiklikler oluyor.

Bunu, düşüncenin değişimi ile birlikte hayata dair bir çok akıl gerektiren değişim yaşanabileceğine olumlu bir örnek gösterebiliriz.

18-19. yüzyıl felsefesi ile yaşanan önemli olaylar

Fransız ihtilali

18. yüzyıl gelişmelerinin ve 19. yüzyıl felsefesinin somut bir sonucu olarak Fransız ihtilalini gösterebiliriz.

Fransız ihtilalinin nedenleri

Fransız ihtilalinin nedenlerini iki ayrı başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar görünen neden ve ihtilalin arkasında ki görünmeyen nedendir.

 • 1- Görünen neden: Halk fakir durumdayken kralın zengin olması bu ihtilalin görünen ve herkes tarafından bilinen nedenidir.
 • 2- Arkasındaki neden: Halkın okur yazar ortalamasının artışı ve bağımsız yayınlara destek verilmesine öncülük eden Fransız filozoflarının felsefi görüşleridir.

Fransız ihtilali sonucunda mutlak rejim yıkılmış ve yerine cumhuriyet rejimi kurulmuştur.

Sanayi devrimi

Sanayi devrimi kültürel ve ekonomik etkilişimin artışına üretim amaçlı fabrikalar ulaşımı kolaylaştıran yenilikler ile katkı sağlamıştır.

Sanayi devrimi genel olarak bir çok insana faydalı sonuçlar sunmuş olmasının yanı sıra bazı insanlar için de olumsuz sonuçlar ortaya koymuştur.

Sanayi devriminin olumsuz sonuçları

 • Üretimdeki yükseliş dönemi olarak kabul edilen bu dönemde devletler arası rekabet artmış bu da savaşları arkasından getirmiştir. Öyle ki bu rekabet sonucunda yaklaşık 1 asır sonrasında tarihin en önemli olaylarından biri olan 1. dünya savaşı meydana gelmiştir.
 • Üretimin artışı ve rekabetin ortaya çıkışı ile birlikte ham madde ve yeni pazar arayışı meydana gelmiştir.
 • Yine üretimde ki artış ham madde ve yeni pazar eksikliği neticesinde sömürgeciliği hızlandırmıştır.

18 ve 19. yüzyıl felsefesinin genel özellikleri (Kısaca)

 • Akla güven duyulmaya başlamış ve akılcı düşünce artış göstermiştir.
 • Özgürlüğü engelledikleri gerekçesiyle zamanın siyasi ve dini otoritelerine karşı gelinmiştir.
 • Düşünce özgürlüğüne destek verilmiştir.
 • Aydın ve yazarlar sınıflandırılmıştır.
 • felsefe, Sanat ve edebiyat alanında önemli eserler verilmiştir.
 • Fransız İhtilali ve Sanayi devriminin gerçekleşmesi ve bunlara bağlı problemlerin ortaya çıkması yaşanmıştır.
 • Felsefede ortaya yeni ekoller çıkmıştır.

18 ve 19 yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışı

18 /19. Yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışı konusunda detaylı bilgi edinebileceğiniz bir video aşağıdadır.

18 yüzyıl 19 yüzyıl felsefesinin ayırıcı nitelikleri

18 yüzyıl 19 yüzyıl felsefesinin ayırıcı niteliklerini doğru anlattığına inandığım video anlatımlara göz atmanızı tavsiye ederim.

İlgili Konular