15-17. Yüzyıl Felsefesinin (Rönesans Felsefesinin) Ortaya Çıkışı ve Özellikleri

15-17. Yüzyıl Felsefesinin (Rönesans Felsefesinin) Ortaya Çıkışı ve Özellikleri

Mayıs 4, 2021 0 Yazar: dilimiz

15-17. yüzyıl bilgi alanlarında hızlı ve köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu değişimler bilgi alanları aracılığıyla farklı şekillerde topluma yansıdı ve zamanla bir yaşam kültürü haline geldi. Bu değişiklikleri takip etmek ve dönemin felsefesini anlamak için, 12. yüzyıl çeviri faaliyetlerine ve MS 2-MS 15. Yüzyıl felsefesinin etkilerine bakmak gerekir.

Bu etki en çok bu dönemin düşünür ve filozoflarında yaygındır.

Machiavelli(1469-1527)
N. Copernicus(1473-1543)
T. More(1478-1535)
Montaigne(1533-1592)
F. Bacon(1561-1626)
W. Shakespeare(1564-1616)
G. Galilei(1564-1642)
T. Hobbes(1588-1679)
R. Descartes(1596-1650)
Pascal(1623-1662)
Spinoza(1632-1677)
J. Locke(1632-1704)
I. Newton(1643-1727)
Leibniz(1646-1717)

15-17. Yüzyıl Felsefesinin Özellikleri

15-17. Yüzyıl Felsefesinin karakteristik özelliklerini anlamak ve konu hakkında detaylı bilgi edinmek için aşağıda bulunan videoyu izleyebilirsiniz.

15-17 yüzyıl felsefesi nedir?

15-17. yüzyıl felsefesi, bir önceki dönemin düşünsel yapısından kopuşun başladığı ancak hâlâ izlerinin görüldüğü geçiş dönemidir. Skolastik felsefe, Hristiyan inancı öğretilerini akılla anlaşılır kılma çabasının sonucudur. Skolastik felsefede teoloji egemendir.

Hangisi 15-17 yüzyıl felsefesi öne çıkan düşünürler?

Her dönem için geçerli olan bu durumu belirleyense düşünürlerin hem fikirleri hem de eylemleriyle bilgi alanlarındaki üretkenlikleridir. Bu açıdan 15-17. yüzyıl felsefesinin öne çıkan düşünürleri arasında Nicolaus Kopernik, Francis Bacon, Galileo Galilei ve Isaac Newton sayılabilir.