Rüzgâr Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Daimi (Sürekli) Rüzgârlar Bu rüzgârlar büyük basınç merkezleri arasında esen yıl boyunca etkisi hissedilen rüzgârlardır. Yönleri az çok değişmesine rağmen…

Fiziğin Alt Dalları Nelerdir? Kısaca

Mekanik, elektrik, termodinamik, manyetizma, optik, katıhal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği. Fizik biliminin alt dalları…

Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu

Allah Resulü’nün(s.a.v.) Yesrib’e hicretinden sonra şehre Hz. Peygamber’in şehri anlamında Medinetü’n-Nebi ya da onun gelişiyle nurlanmış şehir anlamında Medinetü’l-münevvere denilmiş,…

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Toplumsal kurallar arasında önemli bir yere sahip olan hukuk, halk egemenliğine dayalı çağdaş devletin en önemli niteliklerinden sayılmaktadır. Hukuk kurallarıyla…

Harf İnkılabı

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri, Sayın davetliler, değerli meslektaşlarım. Türkiye Cumhuriyetinin 75’inci, dil inkılâbının 66’ncı, harf inkılâbının…

Koful Hakkında %100 Bilgi

Koful hakkında kısaca bilgi vermeye çalışayım. Koful aslında küçük ama etkili bir yapıya sahiptir. Bunu söyleme nedenim adının tek kelime…

Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar

Türk toplumunda yenilik ve değişim ihtiyacı, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan ıslahatlara rağmen açıkça hissedilmeye başlamıştı. 1789 Fransız İhtilali ile…

Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün düşüncelerini içeren dünya görüşüne Atatürkçülük denir. Onun devlet hayatına, ekonomik ve sosyal hayata, bilim ve kültüre, fikir hayatına, toplumun…